Voorbereiding Algemene Ledenvergadering
10/03/2012

Geachte leden, In de afgelopen twee jaar hebben we met veel plezier en inzet ons best gedaan om de nieuwe bestuursvorm van Soerens Belang vorm te geven. Dat was niet altijd even gemakkelijk, maar we hebben de lijnen uitgezet en een aantal zaken in gang gezet; daar zijn we tevreden over maar we zijn ook nog volop bezig. Om een paar zaken te noemen:
    de wervingscommissie, de verkeerscommissie en de commissie Nimmerdor draaien inmiddels, maar er zijn nog meer aandachtspunten waaraan we moeten werken zoals het organiseren van de nieuwe opzet van buurtpreventie bijvoorbeeld.
Verder zijn we bezig om de sociale cohesie in het dorp mede te stimuleren door deelname aan het project Soeren Samen, waarin we straks een stuk eindverantwoordelijkheid willen overnemen als de dorpscoördinator terug moet treden. Daarnaast zijn we druk in overleg (geweest) met de gemeente over:
  • Herinrichting plantvakken: De herinrichting van de plantvakken in de Cruijshoevelaan/Jan Ligthartlaan, waarbij inspraak en mogelijke groenadoptie door de bewoners aan de orde komt; tevens hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om naar de stand van zaken op de Rozensteinweg te vragen en worden we op de hoogte gehouden.
  • Dorpsontwikkeling: De dorpsontwikkeling zoals we die de afgelopen 2 jaren voor het voetlicht hebben gebracht onder ons motto: “Soeren, samen op weg naar een topdorp” vereist overleg met de Vereniging van Kleine Kernen en de wethouder Tiemens / gemeente Rheden over de vraag hoe we dit samen tot een goed dorpsplan met visie kunnen maken.
  • Thuistechnologie: Recentelijk zijn we via de gemeente benaderd door mensen van het project Thuistechnologie toegankelijk in Laag Soeren, wat weer een raakvlak heeft met het project Langer Zelfstandig Wonen van Soeren Samen.
  • Glasvezelproject: Daarnaast lopen er nog informatierondes rond het glasvezelproject Dieren / Laag Soeren – hoewel de gemeente hierin vooreerst geen partij is – waarin we serieus meekijken hoe ons dorp eventueel kan meeprofiteren van de aanleg van een glasvezelkabel voor een sneller en beter internet.
  • Ommetje Laag Soeren: Verder ondersteunen we een door de gemeente gesponsord project van derden waarin gekeken gaat worden in hoeverre het mogelijk is om een Ommetje Laag Soeren, wandelpad met educatieve elementen rond ons dorp/ Soerense Beek, vanuit een centraal startpunt te realiseren en dit ommetje eventueel met een verbindingsroute te doen aansluiten op het ommetje Spankeren.
  • Brievenbus: Kortgeleden hebben we per brief aan de gemeente en PostNL gevraagd of er een mogelijkheid was om de oranje brievenbus richting kultuurhuus te verplaatsen; dat was binnen de kortste keren geregeld.
In onze algemene ledenvergadering van 23 april 2012 in ’t Sprengenhus zullen we daarvoor verantwoording afleggen. In deze vergadering zullen we ook als agendapunt de bestuursverkiezing aan de orde stellen. Voor wat betreft het zittende bestuur hebben een aantal mensen aangegeven vanwege hun veranderde posities in het maatschappelijk leven terug te moeten treden omdat hun werkzaamheden voor Soerens Belang zich niet langer laten combineren met hun nieuwe functies. Dat is jammer, want u heeft gezien dat we op dit moment volle bak draaien en er komt nog het een en ander op ons af dus we hebben iedereen hard nodig. Daarom nodigen wij u van harte uit om uw betrokkenheid bij ons dorpsbelang met ons te komen delen en vragen aan u om u als nieuw bestuurslid bij ons aan te melden. We zullen u met open armen ontvangen en u wegwijs maken in alles wat het Soerens Belang voor dit dorp doet danwel wil doen. Nieuwsgierig geworden? Kom dan eens langs als we een bestuursvergadering hebben en ervaar zelf wat het is om samen met anderen zo goed mogelijk de belangen van dit fraaie dorp te behartigen of meldt u gewoon aan. Het bestuur van Soerens Belang.