Geachte bewoners van de Jan Ligthartlaan en de Cruijshoevelaan
29/02/2012

Recentelijk bent u door de gemeente Rheden geïnformeerd over het omvormen van plantvakken naar straatwerk in de Cruijshoevelaan en de herinrichting van de plantvakken in de Jan Ligthartlaan. Wij als bestuur van Soerens Belang hebben gemeend hierop naar de gemeente te moeten reageren met bijgaande brief. Wij vinden dat bij de tot standkoming van dit soort plannen de buurtbewoners hierbij beter vanaf het begin van het traject betrokken kunnen worden, zeker als er verder sprake is van mogelijke groenadoptie. Dit is een Soerens belang, want nu zijn deze straten aan de beurt en later kan het elders (Rozensteinweg en Harderwijkerweg) in het dorp weer noodzakelijk zijn. Over de drie projecten hebben wij op 8 februari j.l. een onderhoud gehad met Mark Hazeleger van de gemeente. Hierbij kwam vast te staan, dat groenadoptie geen must is. Verder werd bekend dat twee buurtbewoners de moeite hadden genomen om de gemeente te informeren en dat zij instemden met de herinrichting zoals door de gemeente voorgesteld. In verband met het broedseizoen zullen de werkzaamheden dan ook binnenkort (voor 15 maart 2012) een aanvang nemen. Neem in voorkomende gevallen gerust de moeite om ons telefonisch, schriftelijk danwel via de mail te informeren over uw standpunt en hoe u eventueel zelf richting de gemeente hebt gereageerd. Wij zien uw reacties dan ook graag tegemoet. Het bestuur van Soerens Belang
Jan Ligthartlaan 1 - 7 huidige situatie.

Jan Ligthartlaan 1 - 7 nieuw situatie.

Jan Ligthartlaan 39 huidige situatie
.
Jan Ligthartlaan 39 nieuw situatie

Cruyshoevelaan