Uitnodiging Najaarsvergadering Soerens Belang
16/11/2011

Op maandag 21 november 2011 om 20.00 uur, houden wij onze jaarlijkse najaarsvergadering in De Harmonie te Laag-Soeren. Ook niet leden zijn op deze avond van harte welkom. De zaal zal om 19.30 uur open zijn en wij zullen met een kop koffie ontvangen. Agenda
  1. Opening 2. Notulen vorige najaarsvergadering 3. Introductie van onze nieuwe wijkagente Marjan Schoegje 4. Presentatie van de actuele stand van zaken Soerens Belang
   a. Commissie Nimmerdor b. Verkeerscommissie c. Platform belangenverenigingen gemeente Rheden d. Stuurgroep dorpscoördinator / Soeren Samen e. Toelichting Machiel Wetselaar
  5. Rondvraag 6. Laag-Soeren (samen) op weg naar een topdorp
   a. Woonbeleid b. Natuur c. Dorpsarchief d. Muziektent e. Buurtpreventie
  7. Sluiting
Toelichting De opzet van deze avond zal anders zijn dan anders want er is werk aan de winkel. Naast de gebruikelijke informatie over wat Soerens Belang de afgelopen periode heeft ondernomen, zijn er nieuwe ontwikkelingen die we samen met jullie willen oppakken en vorm geven. De dorpscoördinator is gestart met zijn opdracht om de sociale cohesie in ons dorp te verbeteren en hij heeft met een 35-tal mensen van jong tot oud interviews gehouden. Binnen ons dorp leven allerlei ideeën over hoe we beter met elkaar kunnen omgaan. De 6 hoofdthema’s zijn bij de Kick-off van Soeren Samen benoemd en worden de komende tijd nader uitgewerkt door werkgroepen. Wij volgen dit tijdens de gesprekken met de dorpscoördinator in de Stuurgroep. In het kader van onze Topdorp-visie hebben we een 5-tal thema’s geselecteerd die tijdens de sessie van Soeren Samen niet zijn opgepakt en waaraan we graag met jullie willen werken. Komt dat in jullie kraam te pas? Hebben jullie nog andere ideeën die we samen kunnen uitwerken? Laat het ons weten. Uw inzet op deze avond zal door ons met een aantal consumptiebonnen worden gehonoreerd. Graag tot 21 november a.s.