STUURGROEP DORPSCOÖRDINATIE
23/06/2011

Stichting Ons Dorpshuis, ondersteund door een aantal verenigingen in Laag Soeren, heeft in 2010 bij de Provincie Gelderland subsidie aangevraagd en toegekend gekregen in het kader van de beleidsregel sociale cohesie op het platteland. Ten einde uitvoering te gaan geven aan dit project is een stuurgroep geformeerd, bestaande uit: Ton Eikelboom (St. Ons Dorpshuis), Ben Kok (Sprengenhus) en namens de ondersteunende verenigingen Piet Blanksma en Herman Lubberding. Doel van de stuurgroep is de randvoorwaarden te scheppen waarbinnen de dorpscoördinator(en) zijn/haar werkzaamheden kan uitvoeren onder eindverantwoordelijkheid van deze stuurgroep, zodat uiteindelijk naar de Provincie Gelderland verantwoording kan worden afgelegd over de bestede subsidiegelden. Allereerst werden doel en opdrachtomschrijving, inclusief profielschets, voor zowel project als coördinator en de verantwoording binnen het gehele proces geformuleerd. Uiteindelijk werd op basis van deze opdrachtomschrijving aan Soerenaar Machiel Wetselaar de opdracht verstrekt tot concretisering van dit project. Machiel Wetselaar heeft de opdrachtomschrijving vertaald in een plan van aanpak, dat er zeer voortvarend uitziet en dat als werktitel meekreeg: “Soeren Samen!”. Binnenkort zal Laag Soeren tekst en uitleg krijgen over dit project en wat er van de plaatselijke verenigingen en individuen aan medewerking gevraagd zal worden om dit project te doen slagen. De Stuurgroep heeft er alle vertrouwen in dat dit project een nieuwe impuls aan de leefbaarheid en sociale samenhang in het dorp zal geven. Soerens Belang kan dit project van harte ondersteunen omdat dit een van de middelen is om te komen tot een TOPDORP. Herman Lubberding, Soerens Belang.