Notulen Najaarsvergadering 2018
12/11/2019

De notulen van de Najaarsvergadering 2018 vind u op de website laag-soeren.nl

Graag verwelkomen wij u op de Najaarsvergadering 2019 aanvang 20.00u in de De Harmonie.
Inloop vanaf 19.30u.

Met vriendelijk groet,

Bestuur Soeren's Belang