Najaarsvergadering 2019
29/10/2019

De Najaarsvergadering vind plaats op maandag 18 november 2019 om 20.00 uur in de De Harmonie te Laag-Soeren. Inloop vanaf 19.30 uur.

Deze najaarsvergadering is bij gelegenheid opengesteld voor alle dorpsbewoners.

Agenda

•             Opening
•             Notulen 12 nov 2018 *
•             Mededelingen
Pauze
•             Commissies – stand van zaken
•             Initiatieven in het dorp
•             Verkiezing vrijwilliger v/h jaar 2019
•             Rondvraag
•             Sluiting

Graag tot 18 november aanstaande.

Het bestuur van Soeren’s Belang,
Egbert Timmer, Bernard van Eijbergen, Britt Willems

--------------------------------------------
*De notulen vindt u vanaf 11 november 2019 op deze website
Voor een papieren exemplaar kunt u contact opnemen met het bestuur.

N.B. Van een groot aantal leden hebben wij geen (actueel) e-mail adres.
Geef s.v.p. tijdig uw (gewijzigde) e-mailadres door.