ALV op maandag 15 april 2019
08/04/2019

Het bestuur van de vereniging Soeren's Belang nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 15 april 2019, aanvang 20.00u.

Locatie: 't Sprengenhus
Inloop vanaf 19.30u

Graag tot 15 april a.s. in het ’t Sprengenhus.

Met vriendelijke groet,

Mart van Tol
Bernard van Eijbergen
Egbert Timmer

BIJLAGEN:  Uitnodiging ALV 2019  Notulen ALV 2018  Jaarverslag 2018