Nieuwe fietsoversteek
09/11/2018

In het begin van het jaar zijn bewoners, Soeren's Belang en de gemeente met elkaar in gesprek gegaan om de fietsoversteek op het kruispunt Harderwijkerweg-Van Zwietenlaan te verbeteren.

Het ontwerp is tijdens de bewoners inloopavond d.d. 23 oktober jl. gepresenteerd. Dit heeft geleid tot een nieuw definitief ontwerp. De tekening treft u hier aan.

Om de oversteek te verbeteren wordt de rode fietsstrook vanuit Laag-Soeren, richting Dieren, doorgetrokken tot halverwege de verkeersdrempel. Daarnaast wordt de bocht waar het tweerichtingenfietspad aansluit op de Van Zwietenlaan aangepast zodat het fietspad beter zichtbaar wordt en de fietser comfortabel zijn/haar weg kan vervolgen. Ook de borden worden op verschillende plekken aangepast.

Op maandag 19 november a.s. starten de werkzaamheden. Deze duren 2 tot 3 dagen afhankelijk van het weer. Het verkeer wordt ter plaatse met verkeersregelaars geregeld.