Aankondiging ALV 2018 Soeren’s Belang
21/03/2018

Het bestuur deelt hierbij mede dat de ALV dit jaar wordt gehouden op maandag 9 april 2018, aanvang 19.30 uur in  ’t Sprengenhus.

Uitnodiging, agenda en (financieel-) jaarverslag ontvangen de leden per e-mail of per post.

Documenten, met uitzondering van het financieel jaarverslag, worden tevens tijdig op deze website gepubliceerd.