Aan Burgemeester en wethouders en alle fracties in de Raad van de gemeente Rheden
27/01/2018

Het lijkt inmiddels vast te staan dat de basisschool in Laag-Soeren per 1 augustus a.s. wordt gesloten.

Dit heeft tot gevolg dat de kinderen van de basisschoolleeftijd veelal in Dieren naar school moeten. Daarbij stuiten we dan wederom op het al jarenlang bestaande probleem van het fietspad langs de Harderwijkerweg, dat ter hoogte van de van Zwietenlaan en de Boerhavelaan geen veilige aansluiting heeft op het fietspad naar Dieren. Daar moet worden overgestoken op een, zeker voor kinderen, levensgevaarlijk punt. Al met de huidige verkeersintensiteit op de Harderwijkerweg. Daar komt tegen de tijd dat de scholen weer beginnen bij, de voor Laag-Soeren zeker merkbare toename van het verkeer t.g.v  van de aanleg van de traverse in Dieren. Volgens plan wordt dan de Kanaalweg voor een langere periode afgesloten. Bij deze vragen wij U een, ook voor kinderen, veilige oversteekplaats te creëren voor fietsers langs de Harderwijkerweg ter hoogte van de Van Zwietenlaan/Boerhavelaan.

Op welke manier dan ook. Om de huidige situatie als levensgevaarlijk te bestempelen is niet overdreven. Wij kennen ook het gedrag van kinderen in het verkeer.

In het verlengde hiervan is ook de verlichting op het kruispunt Hardewijkerweg/Badhuislaan sterk voor verbetering vatbaar. Wij kunnen het billijken dat voor de huidige verlichting is gekozen, maar bij behoefte aan meer licht t.b.v. de veiligheid van de schooljeugd, zou dit moeten worden aangepast.

Omdat e.e.a. al bij aanvang van het nieuwe schooljaar klaar zou moeten zijn / in werking zou moeten treden, lijkt ons haast geboden. Het wachten op de komende verkiezingen in maart en de daaropvolgende volgende vorming van een (nieuwe) coalitie is te tijdrovend.

De ontwikkelingen noodzaken alle betrokkenen nu handelend op te treden.

Ik reken dan ook op een spoedige reactie.

 

Met vriendelijke groeten,

Mart van Tol,                                                                                                                                                          voorzitter Soerens Belang.