Basisschool ’t Schaddeveld in Laag-Soeren sluit
27/01/2018

Na jarenlang dapper pogen van ouders en medezeggenschapsraad om de basisschool ’t Schaddeveld enig perspectief te geven, heeft Scholengroep Veluwezoom nu aangegeven dat per 1 augustus a.s. de stekker er definitief uit gaat. Nadat enkele jaren geleden de onderbouw van de school verdween, was sprake van een selffulfilling prophecy. Elk jaar gaat groep 8 van school en het aantal leerlingen neemt daarmee af. Dit schooljaar zijn er nog 3 groepen, 6 t/m 8. Nu heeft Penta Rho een onderzoek uitgevoerd naar het toekomstperspectief voor de school, en is tot de conclusie gekomen dat men moet adviseren de school per 1 augustus 2018 te sluiten en de betrokken ouders te ondersteunen bij het zoeken naar een passend alternatief. Dit advies is direct bevordert tot voorgenomen besluit en als zodanig besproken met de mr. De ouders werden op een ouderavond geïnformeerd. De ouders en andere betrokkenen hebben er in ieder geval voor kunnen zorgen dat de kinderen tot dusver een prachtige schooltijd hebben gehad. Los daarvan hebben diverse politieke partijen met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen nog onlangs aangegeven te staan voor tenminste openbaar onderwijs in elke kern van de gemeente Rheden. Voor zover het in de coalitiebesprekingen na 18 maart nog een item mocht zijn, lijkt de koers voor Laag-Soeren gelopen.