Nu nog indienen verbetervoorstellen op het ontwerp aansluitroutes Lelystad Airport
16/10/2017

Hoewel het een gelopen koers lijkt, heeft de minister aangegeven te zullen kijken naar de resultaten van de te houden internetconsultatie over dit onderwerp. De huidige plannen treffen ook onze regio behoorlijk. Niet alleen m.b.t. geluidsoverlast, ook extra belasting van het milieu (uitstoot) en aantasting van het principe rust, ruimte en stiltegebieden in deze contreien. De internetconsultatie is te vinden via www.internetconsultatie.nl/lelystadairport. Hierop zijn ook de toelichtende documenten te vinden, de uitgangspunten van het kabinet en de info van en over de informatieavonden. Het is waarschijnlijk Uw laatste kans Uw zienswijze/bezwaren kenbaar te maken.