VACATURE SECRETARIS VERENIGING SOERENS BELANG
24/03/2017

Laag-Soeren is een prachtig dorp waar het heerlijk wonen is. Met een bloeiend verenigingsleven, een winkel en doktersspreekuren. Dit vergroot de leefbaarheid in het dorp, maar is niet zomaar tot stand gekomen of vanzelfsprekend. Daar wordt hard aan gewerkt door veel vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Een van die organisaties is de vereniging Soerens Belang die zich ten doel stelt de belangen van het dorp en haar inwoners te behartigen. Dit doel wil de vereniging bereiken door een juridisch kader en een platform te bieden voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp. Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden, namelijk de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 

WOONT U AL LANG IN LAAG-SOEREN OF SINDS KORT, VOELT U ZICH BETROKKEN BIJ HET DORP EN HAAR INWONERS EN WILT U EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN DE INSTANDHOUDING VAN DE LEEFBAARHEID VAN ONS DORP, AARZAL DAN NIET. BEL EVEN, WE ZULLEN AL UW VRAGEN BEANTWOORDEN.

VERENIGING SOERENS BELANG – e-mail: info@soerensbelang.nl Secretariaat: R. van Gelrelaan 4 – telefoon 0313 61 97 78  of  06 13 80 18 53