Toekomst Platform Informele Zorg Rheden
20/03/2017

Aan de vertegenwoordigers van informele zorgorganisaties,  levensbeschouwelijke organisaties en buurtinitiatieven.

In 2016 is er intensief gekeken naar de structuur van de informele zorg in de gemeente Rheden en Rozendaal. En vooral naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat we ook na allerlei nieuwe initiatieven in de buurten, vanuit de kerken en andere organisaties op een positieve, zinvolle en efficiënte manier kunnen (blijven) samenwerken. 

Om  de inwoners te kunnen blijven ondersteunen is het belangrijk om zo dichtbij mogelijk zichtbaar te zijn.
Om te laten zien wat er allemaal gebeurt, want dat is heel veel, maar ook om te laten zien wat er mogelijk is en om mensen waar nodig de weg te wijzen.

Met ondersteuning vanuit de gemeente in de persoon van  Andrea van Schie is hiervoor de bijgevoegde notitie geformuleerd. De Kerngroep Informele Zorg heeft de notitie omarmd en staat als aanjaagteam in de startblokken voor de activiteiten in 2017!

Graag bieden we u de gelegenheid te reageren op de bijgevoegde notitie. Als er behoefte is aan een gezamenlijk  overleg voorafgaand aan de uitvoering van de acties zal de Kerngroep daarvoor zorgdragen.

Met vriendelijke groet,

Kerngroep Informele Zorg:

Anne Bruger, voorzitter Samenwerkende Bonden van Ouderen Rheden en Rozendaal
Caro van den Broek, bestuurslid Humanitas
Hilda Boersma, coördinator stichting STOER (senioren ondersteunen elkaar Rheden/Rozendaal) 
Maud van Braam, coördinator RadarUitvoering loket vrijwillige inzet en sociale activering
Lidy Kelderman, coördinator MVT (Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp) Rheden en Rozendaal
Margret Goossen, ondersteuner kerngroep, gemeente Rheden
Vacature, deelname vanuit levensbeschouwelijke organisaties

Lidy Kelderman is bereikbaar voor eventuele vragen. Contactgegevens: 026 3707070  | 06 11599078 | info@mvtrheden.nl