Verslag van de ALV Soerens Belang van 23 november 2015
15/11/2016

Aanwezige leden: 30

Afgemelde leden: geen

 

1. Opening en inleiding door Machiel Wetselaar
Machiel Wetselaar opent de vergadering die naast de verkiezing van de Soerense Vrijwilliger 2015 volledig in het teken staat van de toekomst van de vereniging.
Soerens Belang wordt nu zonder voorzitter bestuurd door een vierkoppig interimbestuur dat niet of nauwelijks aan belangenbehartiging doet, maar probeert bestaande activiteiten te continueren. Daarom heeft het bestuur tijdens de ledenvergadering van 2 april 2015 drie vragen gesteld die zij in 2015 vervolgens met verenigingen/commissies/werkgroepen en met de leden in de najaarsvergadering van Soerens Belang wilde beantwoorden:

  1. Wat is de functie van Soerens Belang?
  2. Hoe groot is de behoefte aan een belangenvereniging?
  3. Heeft Soerens Belang wel bestaansrecht anno 2015?

Om de discussie te structureren heeft het bestuur vier opties beschreven (bijlage 1) en de consequenties daarvan (bijlage 2). Deze opties en consequenties zijn op 17 november 2015  besproken met een aantal afgevaardigden van verenigingen/commissies/werkgroepen. Op basis van de uitkomsten van deze bespreking (bijlage 3) heeft Machiel Wetselaar een brief geschreven die hij nu voorleest in de ledenvergadering (bijlage 4).

De aanwezige leden bespreken vervolgens de vier opties.  

 

5)     Uitkomst van de bespreking in de 3 subgroepen
De ledenvergadering spreekt zich in de subgroepen als volgt uit: 

1) Juridisch vehikel 30 leden kiezen deze optie
2) Opheffen       4 leden kiezen deze optie
3) Belangenbehartiger pur sang  2 leden kiezen voor deze optie
4) Programmaraad 2 leden kiezen voor deze optie

Op grond van deze uitkomsten zal het bestuur een voorstel formuleren, waarover de leden van Soerens Belang kunnen beslissen tijdens de bijzondere ledenvergadering op maandag 30 november 2015.

4. Verkiezing Soerense Vrijwilliger 2015

Bij handopsteken wordt het Soerense Eetgebeuren gekozen tot Soerense Vrijwilliger 2015. Thea van den Brink, Reina Nieuwland, Geke Braaksma, Paula Kempenga en Inge Steijntjes zorgen
al sinds 2012 dat in ’t Sprengenhus elke maand een 3-gangenmaaltijd wordt geserveerd aan 25 Soerenaren, die zich daarvoor kunnen inschrijven. Het bestuur meldt het Soerense Eetgebeuren aan voor de Vrijwilligersprijs van de gemeente Rheden.

2. Sluiting

Machiel Wetselaar dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage aan de discussie en sluit de vergadering.

Ilona Ozinga, secretaris van Soerens Belang