BIJLAGE 1
15/11/2016

Vier opties voor Soerens Belang opgesteld door het bestuur van Soerens Belang  

1) Belangenbehartiger pur sang

Soerens Belang is harder nodig dan ooit en moet zich keihard inzetten om de leefomgeving van alle inwoners van Laag-Soeren te behouden en zonodig te verbeteren. Zeker met al die plannen van de gemeente, waarbij burgerparticipatie het stopwoordje is zodat ze zelf achterover kunnen leunen. We moeten alles scherp in de gaten houden en zorgen dat iedereen op de hoogte is. Natuurlijk kan dat niet met anderhalve man en een paardenkop! We herstellen het negenkoppige bestuur in ere, kandidaten genoeg, en we gaan er met een gemotiveerde ploeg tegenaan!

2) Opheffen
Een belangenvereniging zoals Soerens Belang is niet meer van deze tijd. De gemeente betrekt tegenwoordig overal burgers / inwoners bij. En anders zijn de inwoners zelf mondig en actief genoeg om van zich te laten horen. Het is niet voor niets dat er al jarenlang problemen zijn met het vinden van bestuursleden.

3) Juridisch vehikel
De functie van Soerens Belang is niets meer of minder dan die van een rechtspersoon. Een rechtspersoon die een pot geld beheert, verantwoording daarover aflegt aan de leden en subsidie en vergunningen aanvraagt zodat er wat gezellige activiteiten door commissies en werkgroepen uitgevoerd kunnen worden. Dat werk moet met 3 tot 4 bestuursleden toch gemakkelijk te doen zijn? Niet zeuren, het echte werk wordt immers gedaan door de leden van commissies en werkgroepen en die functioneren helemaal zelfstandig. De naam belangenvereniging is nog van vroeger, maar daar hoven we  verder niets meer mee.

4) Programmaraad?