BIJLAGE 3
15/11/2016

Aanvullingen op de “Vier opties en hun consequenties” ingebracht door leden van commissies en werkgroepen tijdens de bijeenkomst van 17 november 2015.
Tussen haakjes staat het aantal mensen dat zich voor die optie heeft uitgesproken.

Aanvullingen op de optie Pur sang (8)

 • Bestuursleden zijn langdurig verbonden aan de vereniging
 • Het bestuur is altijd op tijd op de hoogte van alles en handelt pro-actief
 • Bij een kleiner bestuur bestaat er meer kans op ”koninklijk  gedrag”
 • Deze optie versterkt de sociale cohesie
 • Deze optie biedt voldoende deskundigheid en tegengeluid als het nodig is
 • Mogelijke variant overwegen, mèt werkgroepen en commissies
 • Deze optie is prima als er maar prioriteiten worden gesteld en aan belangrijke  thema’s wordt  gewerkt zoals verkeer, school, vergrijzing
 • Deze optie kan wel, maar dan moet er meer promotie voor worden gemaakt en er moeten meer Soerenaren bij worden betrokken, misschien via de wijkhoofden

Aanvullingen op de optie Juridisch verhikel (2)

 • Mogelijk einde Verkeerscie en paasvuur
 • “NEE”-schreeuwers krijgen de overhand bij penibele kwesties
 • Geen orgaan dat op de hoogte is van alle ontwikkelingen à kans dat je te laat bent
 • Gaat ten koste van sociale cohesie
 • Kan onder voorwaarden een paraplufunctie hebben
 • Moet intern en extern het aanspreekpunt zijn voor subsidies, verdeelt de subsidies

Opheffen (0)

 • Geen aanvullingen (niemand heeft voor deze optie gekozen)

Programmaraad (0)

 • Geen aanvullingen (niemand heeft voor deze optie gekozen)