Uitnodiging bijeenkomst over het evenementenbeleid
05/10/2016

   

 

Evenementen horen bij de gemeente Rheden en maken onze gemeente aantrekkelijk. Het is dan ook niet voor niets dat veel mensen jaarlijks plezier beleven aan onze evenementen. Tegelijk is er ook zorg en aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid rondom evenementen.

Op dit moment werkt de gemeente aan een nieuw evenementenbeleid en we vinden het belangrijk om degenen die een rol spelen bij evenementen daarbij te betrekken. U, als inwoner of direct omwonende van een evenement in uw buurt bent een van diegenen. Daarom nodig ik u van harte uit om samen met ons in gesprek te gaan tijdens een bijeenkomst op woensdag 12 oktober om 19.30 uur in Landgoed Avegoor Zutphensestraatweg 2, 6955 AG Ellecom.

Waarom nieuw beleid?
Met het nieuwe beleid wil de gemeente de uitstraling van Rheden versterken en een positieve bijdrage leveren aan toerisme en recreatie, sport, cultuur, duurzaamheid en onze lokale economie. We willen met dit beleid organisatoren van evenementen voldoende ruimte en vrijheid bieden, want eigen inbreng en nieuwe ideeën zijn van harte welkom. Tegelijk willen we voorkomen dat evenementen ten koste gaan van de leefbaarheid van onze inwoners of dat de veiligheid in het gedrang komt. We willen vooral ook een helder en eenduidig evenementenbeleid, dat duidelijk maakt wat kan èn wat niet kan. Een beleid dat concrete handvatten biedt voor alle betrokkenen.

Wie zijn uitgenodigd?
Voor deze bijeenkomst nodigen wij organisatoren van evenementen, ondernemers, inwoners - waaronder jongeren - en omwonenden van evenementenlocaties uit. Samen kunt u ons een beeld geven van wat nodig is, zodat we in ons beleid straks zoveel mogelijk rekening kunnen houden met de uiteenlopende belangen die er zijn en zodat ons beleid past bij de Rhedense situatie.

Zegt het voort
De gemeente wil graag ook de meningen van jongeren horen. Zij zijn vaak de gebruikers van festivals en (sport)evenementen. Hebt u een zoon of dochter of kent u jongeren in uw omgeving? Wilt u dan zo vriendelijk zijn om bijgevoegde uitnodiging (zie bijlage in de email) aan hen door te geven?

Graag vooraf aanmelden
Met het oog op de discussie horen we graag vóór 6 oktober uw reactie. U kunt dit doen door een email te sturen naar evenementen@rheden.nl onder vermelding van uw naam, en of u een omwonende van een evenement in uw buurt bent. Maar ook als niet direct belanghebbende inwoner bent u welkom om met ons mee te praten.

Graag tot ziens op 12 oktober!

Met vriendelijke groet,

Petra van Wingerden-Boers
Burgemeester