EnquĂȘte Radar Uitvoering Oost, nieuwe aanbieder welzijnswerk in Rheden
04/03/2016

Zoals u weet wordt in de gemeente Rheden welzijnswerk vanaf 1 januari door een nieuwe organisatie uitgevoerd: Radar Uitvoering Oost.

Net als u gewend bent van onze voorganger, is het Rhedens model leidend in alles wat wij doen. U als inwoner staat daarin centraal. Daar waar gevraagd bieden wij bewoners, jong en oud, en wijken ondersteuning bij activiteiten en initiatieven. Belangrijk hierbij vinden wij een goede relatie met de bestaande netwerken en partners die in een buurt, wijk of dorp actief zijn. De aankomende periode gebruiken wij dan ook om kennis te maken en te inventariseren welke behoefte er is.

De resultaten deze inventarisatie  bundelen wij tot een actieplan per kern. In het voorjaar worden deze plannen aan bewoners en organisaties voorgelegd door middel van startbijeenkomsten.

Wilt u ook meedenken? Door middel van het invullen van een korte vragenlijst kunt u meedenken. Via de volgende link komt u bij de vragenlijst terecht:

http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=266522 U kunt de enquête digitaal invullen. (en misschien verspreiden in uw netwerk?)

Hieronder ziet u een foto met de medewerkers van Radar Uitvoering Oost.

Van links naar rechts zijn dat: Maaike van Cleef, Meewerkend Projectleider en Krachtcoach in Rheden, De Steeg en Ellecom, Maud van Braam, Participatiecoach Vrijwilligerswerk, Steef Patlak, Jongerenwerker vanaf 1 maart, Walter van Vliet, Krachtcoach in Velp, Dorette van Lieshout (bank), Krachtcoach in Dieren, Spankeren en Laag-Soeren,  Hilda Boersma, Coördinator Stichting STOER, Janine Lenting (bank), Jongerenwerker, Marja Olsder, Begeleider Second House en Lidy Kelderman Coördinator MVT. Dit team zorgt ervoor dat ondersteuning bij lopende zaken doorgang vindt, nieuwe signalen worden opgepakt en afgeronde activiteiten en projecten geëvalueerd worden.

Heeft u een vraag, een idee voor uw buurt of bent u op zoek naar leuk vrijwilligerswerk? Neem  contact met ons op!

Met vriendelijke groet,

Dorette van Lieshout • Krachtcoach Dieren e.o.

Stichting RadarUitvoering Oost • MFC de Oase, Ericaplein 1, 6951 CP Dieren

dvlieshout@radaruitvoering.nl  • 06 11599083 • www.radaruitvoering.nl