BIJLAGE 4
28/11/2015

Brief geschreven door Machiel Wetselaar en door hem voorgelezen op de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2015

Beste leden,

Vanavond zijn we bijeen om de toekomst van Soerens Belang te bekijken. Vorige week hebben we al een soortgelijke sessie gehad met mensen die actief zijn in stichtingen, verenigingen, commissies en werkgroepen in Laag-Soeren. We begonnen toen de avond met de vraag “Welke optie heeft intuïtief je voorkeur?”. Er waren vier opties en tot mijn verbazing kozen de meesten voor Belangenvereniging Pur Sang (…). In de aansluitende onrustige nacht heb ik mij suf liggen piekeren waarom de meesten voor deze optie hadden gekozen. Hoe konden ze deze optie kiezen terwijl de afgelopen acht jaar bijna een permanente zoektocht naar bestuursleden is geweest?

De meesten van u zijn opgegroeid, of hebben jarenlang geleefd met een groot bestuur van Soerens Belang. Een bestuur dat overal van op de hoogte was, bij bijna alle activiteiten in het dorp aanwezig was, aanspreekspunt was voor bewoners voor van alles en nog wat, initiatief nam en veel dingen regelde, overigens met wisselend succes naar ik begrijp. In de jaren ‘80 en ‘90 was dit mogelijk en waarschijnlijk ook nodig. Maar de wereld is veranderd, de overheid is veranderd, het dorp is veranderd, de inwoners zijn veranderd. Ik noem een aantal veranderingen: 

 • Op demografisch gebied

  • In 1970 waren er ruim 1.200 inwoners, nu nog ruim 800. En als we voor een eerlijke vergelijking geen rekening houden met het landgoed, dan zijn het er eigenlijk nog maar 750.

  • Het aantal mensen van 25 tot 44 jaar is meer dan gehalveerd, van 249 in 1995 tot 119 in 2014. Het aantal 65-plussers is bijna verdubbeld, van 129 naar 222.

 • Op economisch gebied 

  • Het aantal tweeverdieners is gestegen, in de meeste gezinnen werken tegenwoordig zowel vader als moeder.

  • Daardoor zijn we welvarender, hebben we meer geld en meer auto’s en zij we mobieler. Dus maken we meer gebruik van de mogelijkheden buiten het dorp, zoals een sportschool of deelname aan andere vrijetijdactiviteiten. 

 • Op sociaal-cultureel gebied

  • We zijn individueler geworden: “Ik doe mee als het mij uitkomt en als ik er iets aan heb. Ik heb geen zin om me op voorhand ergens lang aan te verbinden.” We kunnen het leuk vinden of niet, maar dit is de realiteit.

  • De prestatiedruk is hoger dan ooit. We moeten van alles, goed werk leveren, een levendig sociaal leven, gezond leven. Ouders zijn veeleisender, ze willen het beste voor hun kind, ook al moeten ze hiervoor reizen.

  • Winkeltijden zijn verruimd, we kunnen tegenwoordig 7 dagen per week van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat boodschappen doen.

 • Op technologisch gebied

  • Door het gebruik van smartphones, internet en sociale media zijn we sneller en beter op de hoogte van wat er om ons heen gebeurt en hier willen wij – in elk geval de jongeren – dan ook aan meedoen.

  • Hierdoor kunnen we sneller direct contact maken met medewerkers van de gemeente of andere instanties.

 • Op politiek gebied

  • De gemeente is laagdrempeliger dan ooit  en heeft allerlei meldpunten en loketten en mogelijkheden voor burgerinitiatieven.

  • Bij grote veranderingen doet de gemeente tegenwoordig altijd aan burgerparticipatie. Denk aan de herinrichting van de Harderwijkerweg, de ontwikkeling van het bestemmingsplan Nimmer Dor en nu de lopende Structuurvisie.

De gevolgen van deze veranderingen hebben we allemaal ondervonden in de afgelopen jaren. Winkels en ondernemers zijn verdwenen, de school heeft nog maar 30 kinderen, de voetbalclub nog maar 1 elftal, het aantal leden van Soerens Belang daalt en de gemiddelde leeftijd stijgt zoals ook blijkt uit de opkomst bij vergaderingen van Soerens Belang …

Blijkbaar hecht de jongere garde minder waarde aan een belangenvereniging. Misschien hebben ze het idee dat zij in de huidige omstandigheden met de huidige hulpmiddelen prima in staat zijn voor hun eigen belangen op te komen. Dat ze daar geen belangenvereniging meer voor nodig hebben. Dat ze indien nodig snel de nodige medestanders om zich heen kunnen verzamelen. Dat het een illusie is dat één vereniging in alle situaties alle verschillende individuele belangen kan vertegenwoordigen.

De wereld is veranderd, maar het enige dat niet veranderd lijkt te zijn, zijn de verwachtingen die onze leden van het bestuur hebben. Ook al bestaat het bestuur uit anderhalve man/vrouw en een paardenkop.
Impliciet en expliciet voel ik deze druk al zo lang ik hier naar toe ben verhuisd in  2006 en de laatste 1,5 jaar voel ik het nog iets meer als bestuurslid. In het recente verleden is een poging gedaan om Soerens Belang om te vormen tot een vereniging met een klein bestuur bijgestaan door werkgroepen. Maar verder dan de Verkeerscommissie en de Paasvuurcommissie – die al bestonden – is het niet gekomen. Naar mijn idee is het niet realistisch om te verwachten dat er ooit nog een groot bestuur komt dat als vanouds aan het werk gaat. Deze tijd is voorbij, het is niet realistisch om te denken dat dit terug komt. De wereld is veranderd en de vraag is: hoe gaan we hier mee om?

Toen de zon al bijna opkwam na die onrustige nacht besefte ik dat wij de verkeerde aanpak hadden gekozen en de verkeerde vraag hadden gesteld. We zijn hier bijeen omdat we de belangenvereniging pur sang in de huidige tijd en onder de huidige omstandigheden niet meer voor elkaar krijgen. En misschien hoeft dat ook niet meer omdat er andere wegen en mogelijkheden zijn.

De vraag die wij u vanavond voorleggen is:  “Naar welke van de drie opties gaat uw voorkeur uit: juridisch vehikel, opheffen of programmaraad?”. Ik wens u veel wijsheid toe.