BIJLAGE 5
28/11/2015

Aanvullingen op de “Vier opties en hun consequenties”. De aanvullingen zijn ingebracht door de leden van Soerens Belang tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2015.
Tussen haakjes staat het aantal leden dat zich voor die optie heeft uitgesproken.

Groep Marijke

Pur sang (1)

 • Past niet meer in deze taak versus basistaak van Soerens Belang
 • Ton Eikelenboom: maar commissies moeten wel aangestuurd worden

Opheffen (0)

 • Geen aanvullingen

Juridisch vehikel (7)

 • Blijft vereniging met dagelijks bestuur, statuten en twee keer jaarvergadering
 • Commissies blijven, kunnen er meer worden, zij rapporteren tijdens de jaarvergaderingen
 • Commissies per aandachtsgebeid en beleidsonderwerp
 • Wordt geïnitieerd door bestuur en leden
 • Zichtbaarheid belangrijk

Programmaraad (1)

 • Geen aanvullingen

 

Groep Machiel

Pur sang (0)

 • Niet haalbaar
 • Gemeente heeft wel een postbus en aanspreekpunt en daarmee (valse?) legitimatie voor haar handelen (verlengstuk gemeente?)

Opheffen (3)

 • Gemeente heeft geen postbus en aanspreekpunt en daarmee (valse?) legitimatie voor haar handelen
 • Iedere inwoner kan individueel naar de gemeente stappen, of met een burgeriniatief van gelijkgestemden
 • Mogelijk is het verkrijgen van subsidie lastiger
 • Mogelijk gaat kennis verloren, bijv. waar/bij wie moet je zijn?

Juridisch vehikel (11)

 • Eigenlijk een slapende vereniging
 • Geen belangenbehartiging (…) meer bij de gemeente
 • Commissies/werkgroepen zijn niet haalbaar gebleken, met uitzondering van de verkeerscommissie
 • Variant: wel als postbus blijven functioneren, post scannen en verdelen onder belangstellende inwoners

Programmaraad (2)

 • Heb je hiervoor (organisatie en afstemming sociale activiteiten) Soerens Belang nodig?
 • Mogelijk verdelen van geld over de verschillende sociale activiteiten

 

Groep Ilona/Mart

Pur sang (1)

 • Geen aanvullingen

Opheffen (1)

 • Geen aanvullingen

Juridisch vehikel (12)

 • Coordinerend orgaan met een bestuursfunctie, zij worden gevoed door een programmaraad

Programmaraad (0)

 • Ideaalbeeld

 

Algemene conclusies van deze groep:

 • Moet iets worden tussen juridisch vehikel en programmaraad
 • Initiatief moet liggen bij Soerenaren zelf
 • Zorgen dat je elkaar (commissies/verenigingen/stichtingen/activiteiten) niet voor de voeten loopt
 • Moet soort coördinatiegroep/coördinatieraad komen
 • Er moet dan wel een goed digitaal kanaal komen waarmee je communiceert met het dorp. Wat doet je met mensen die nix met internet hebben (ouderen)?

Het uitgangspunt voor de nieuwe vorm moet de KNELPUNTEN zijn, nl.:

 • Financiering Sprengenhus
 • Voortbestaan school
 • Integratie nieuwe mensen (o.a. Hof van Dieren) in het dorp
 • Financiering/voortbestaan van verenigingen (bijv. SCS) en activiteiten