UITNODIGING LEDENVERGADERING SOERENS BELANG
10/11/2015

Op maandag 23 november om 20.00 uur houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering in De Harmonie in Laag-Soeren, waar u vanaf 19.30 uur welkom bent.

Naast de verkiezing van de Soerense Vrijwilliger 2015 (zie hieronder voor de verkiezingsprocedure) vormt de toekomst van Soerens Belang het centrale thema van deze vergadering.

Momenteel wordt Soerens Belang zonder voorzitter bestuurd door een vierkoppig interimbestuur dat niet of nauwelijks aan belangenbehartiging doet, maar probeert bestaande activiteiten te continueren. Als interimbestuur hebben wij op de ledenvergadering van 2 april jl. de volgende vragen gesteld:

1)      Wat is de functie van Soerens Belang?

2)      Hoe groot is de behoefte aan een belangenvereniging?

3)      Heeft Soerens Belang wel bestaansrecht anno 2015?

Deze vragen, die wij op 17 november ook zullen stellen aan de leden van Soerense verenigingen/commissies etc., vormen de leidraad van de bijeenkomst van 23 november. Op grond van de uitkomsten van beide bijeenkomsten doen we een voorstel waarover u als lid van Soerens Belang kunt beslissen tijdens een bijzondere ledenvergadering op maandag 30 november 2015.

Om de gesprekken te structureren hebben we de volgende vier opties opgesteld en zullen we samen met u kijken naar de consequenties van deze opties:  

VIER OPTIES voor de toekomst van SOERENS BELANG

1) Juridisch vehikel 
De functie van Soerens Belang is niets meer of minder dan die van een rechtspersoon. Een rechtspersoon die een pot geld beheert, verantwoording daarover aflegt aan de leden en subsidie en vergunningen aanvraagt zodat er wat gezellige activiteiten door commissies uitgevoerd kunnen worden. Dat werk moet met 3 tot 4 bestuursleden toch gemakkelijk te doen zijn? Niet zeuren, het echte werk wordt immers gedaan door de leden van commissies en die functioneren geheel zelfstandig. De naam belangenvereniging is er nog van vroeger, maar daar hoeft verder niets meer mee.

2) Belangenbehartiger pur sang

Soerens Belang is harder nodig dan ooit en moet zich keihard inzetten om de leefomgeving van alle inwoners van Laag-Soeren te behouden en zo nodig te verbeteren. Zeker met al die plannen van de gemeente, waarbij burgerparticipatie het stopwoordje is zodat ze zelf achterover kunnen leunen. We moeten alles scherp in de gaten houden en zorgen dat iedereen op de hoogte is. Natuurlijk kan dat niet met anderhalve man en een paardenkop! We herstellen het negenkoppige bestuur in ere, kandidaten genoeg, en we gaan er met een gemotiveerde ploeg tegenaan!

3) Programmaraad
Soerens Belang, Sprengenhus, Ons Dorpshuis, verenigingen, stichtingen, een fantastische hoeveelheid initiatieven in een dorp met 340 huishoudens. Allemaal vissen ze in dezelfde vijver en hebben ze dezelfde problemen: vrijwilligers voor het bestuur zijn niet of nauwelijks te vinden. Dat moet anders! Laat Soerens Belang een paraplu vormen waar alle activiteiten onder hangen. Iedere activiteit levert een bestuurslid, dat bestuur zorgt voor afstemming van de activiteiten op dorpsniveau en de begroting en verdeling van het budget.

4) Opheffen
Een belangenvereniging zoals Soerens Belang is niet meer van deze tijd. De gemeente betrekt tegenwoordig overal burgers / inwoners bij. En anders zijn de inwoners zelf mondig en actief genoeg om zelf van zich te laten horen. Het is niet voor niets dat er al jarenlang problemen zijn met het vinden van bestuursleden.

We hopen u in grote getale te ontmoeten op 23 november.


Het bestuur van de Vereniging Soerens Belang,  

Marijke Hoeven, Ilona Ozinga, Mart van Tol, Machiel Wetselaar