VERKIEZINGSPROCEDURE SOERENSE VRIJWILLIGER 2015
10/11/2015

Het bestuur van Soerens Belang wil een Soerenaar die zich op bijzondere wijze inzet als vrijwilliger, weer in het zonnetje zetten.                                                                                                                                 

Dit jaar kan ook een groep vrijwilligers die zich gezamenlijk inzetten voor ons dorp, verkozen worden.

Voorafgaand aan de najaarsvergadering kan een vrijwilliger of een groep vrijwilligers genomineerd worden. Dit kan via de mail info@soerensbelang.nl of via een briefje in de brievenbus bij Ilona Ozinga (R. van Gelrelaan 4).

De lijst met de namen van de genomineerden kan bij aanvang van de najaarsvergadering desgewenst door de aanwezigen aangevuld worden.  

Tijdens de najaarsvergadering van Soerens Belang op maandag 23 november 2015 wordt door de aanwezige leden schriftelijk een keuze gemaakt voor de Soerense vrijwilliger(s) van het jaar 2015.

De Soerense vrijwilliger(s) 2015 dragen we voor als kandidaat voor de vrijwilligersprijs van de gemeente Rheden. Deze prijs wordt op 23 januari 2016 door de gemeente uitgereikt in Theothorne. Voor meer info zie: www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/rheden/vrijwilligersprijs

Het bestuur van de Vereniging Soerens Belang,  

Marijke Hoeven, Ilona Ozinga, Mart van Tol, Machiel Wetselaar