STRUCTUURVISIE LAAG-SOEREN
27/10/2015

Via onderstaande links vindt u de terugkoppeling die door de gemeente Rheden is gemaakt van de bewonersavond op 23 september jl. Op deze bijeenkomst georganiseerd door de gemeente Rheden zijn de resultaten besproken die de buurtavonden en enquêtes rond het thema Structuurvisie Laag-Soeren hebben opgeleverd.  

 Website Mijn dorp van morgen:

http://www.mijndorpvanmorgen.nl/Laag+Soeren/Nieuws+Laag+Soeren/376986.aspx?t=Terugkoppeling+bewonersavond+Laag-Soeren+23+september+2015

 Facebook Mijn dorp van morgen: 

https://www.facebook.com/laagsoerenmijndorpvanmorgen