Persbericht Natuurmonumenten
25/10/2015

MEEPRATEN OVER LANDGOED SOERIA

In 2008 is het landgoed Soeria in bezit gekomen van Vereniging Natuurmonumenten. Het kent een bijzondere geschiedenis, verbonden als het was aan het badhuis Bethesda in Laag Soeren. Het landgoed is nu echter aan een dringende opknapbeurt toe. Veel bomen, vooral die in de lanen, zijn op leeftijd. Ze kunnen zelfs gevaar opleveren. Daarnaast treffen we veel spontane opslag aan van bomen en struiken, ook minder gewenste soorten zoals Amerikaanse vogelkers of dominante zoals beuk. Hierdoor wordt het landgoed minder afwisselend en verdwijnen open ruimten. Ook karakteristieke elementen als de damesligweide verdienen de nodige zorg en onderhoud. Belangrijk is ook dat het landgoed een samenhangend geheel blijft vormen met het aangrenzende landgoed Vale Ouwe Zate en het parkgedeelte rond het voormalige badhuis.

Daarom nodigen wij de omwonenden van landgoed Soeria graag uit om met ons - eigenaren en beheerders van beide genoemde landgoederen - mee te denken over de toekomstige inrichting van het landgoed. Daartoe houden we een gratis excursie op zaterdag 31 oktober startend om 9.00 uur vanaf het wildrooster in de Schaapsallee in Laag Soeren (duur ca. 2 uur). U hoeft zich voor deze excursie niet aan te melden. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Mw. T. Overbeek, telefoon (06) 10 43 02 63