Oproep om deel te nemen aan het inwonerspanel ‘Rheden Spreekt’
10/07/2015

De gemeente Rheden heeft recent een inwonerspanel geïnstalleerd. Ook u kunt, als inwoner,
of als organisatie, van de gemeente Rheden kunt zich aanmelden via www.rhedenspreekt.nl

De gemeente Rheden wil graag inwoners betrekken bij de keuzes die ze maakt, ook als het om het Wmo beleid gaat. Met het geven van uw mening helpt u ons om de beste keuzes te maken. Door deel te nemen aan het inwonerspanel krijgt u de mogelijkheid om uw mening te geven en invloed uit te oefenen, overigens ook op andere terreinen dan de Wmo. Per jaar willen we ten minste vier onderzoeken houden. Het invullen van een enquête zal telkens zo’n 10 minuten in beslag nemen.
De resultaten uit de onderzoeken vormen een betrouwbare afspiegeling van de mening van de Rhedense bevolking. Zo krijgen wij nog beter inzicht in wat er leeft onder onze inwoners en wat zij belangrijk vinden. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de belangrijkste onderzoeksresultaten en wat de gemeente daar vervolgens mee gaat doen.

Samenvattend:

  • Ongeveer vier keer per jaar wordt u uitgenodigd om input te geven over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente.
  • U krijgt als eerste de resultaten van elk onderzoek te zien en wat de gemeente doet met de uitkomsten.
  • U kunt zich op elk gewenst moment ook weer afmelden.

Wij hopen van harte dat u, als vrijwilliger of als organisatie van de gemeente Rheden, geïnteresseerd bent in deelname aan het inwonerspanel. Natuurlijk is ook uw achterban van harte welkom om deel te nemen aan het panel.