DENK MEE OVER HET BEHOUD EN DE VERBETERING VAN DE LEEFBAARHEID VAN ONS DORP
22/06/2015

Iedereen heeft een uitnodiging van de gemeente ontvangen om DEZE WEEK  mee te denken en mee te praten over een structuurvisie op ons dorp op korte termijn (10 jaar) en op lange termijn (25 jaar).  

Volgens de gemeente:  

  • geeft inzicht en antwoord op de belangrijkste RUIMTELIJKE opgaven in de toekomst 
  • biedt een integraal kader voor de prioritering van smbities, projecten en ruimteclaims vanuit diverse disciplines
  • is het integrale fundament voor het uitvoerend RUIMTELIJK beleid
  • geeft een kader voor de te maken keuzes in RUIMTELIJKE vraagstukken
  • is een stevige basis voor de samenwerking met stakeholders en inzet van uitvoeringsinstrumenten
  • brengt RUIMTELIJKE beleidsvelden in samenhang bij elkaar met als doel de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving te behouden en te verbeteren

Op 4 plaatsen in het dorp kunt u MAANDAG- EN WOENSDAGAVOND met medewerkers van de gemeente praten over de toekomst van de bebouwde kom van Laag-Soeren.  
Van 2 dorpen is de structuurvisie klaar, voor het dorp Rheden heeft de gemeenteraad haar goedkeuring gegeven, voor de Steeg moet dat nog gebeuren. Zie voor meer info over deze structuurvisies:

http://www.mijndorpvanmorgen.nl/Rheden/DocumentenRheden/default.aspx

http://www.mijndorpvanmorgen.nl/De+Steeg/Mijndorpvanmorgen/Documenten/default.aspx