Innovatiefonds Sociaal Domein
21/03/2015

Onderstaand ingekort bericht is 18-03-2015 ontvangen van de Gemeente Rheden.

Beste vrijwilligers(-organisatie),

De gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor een groter deel van het zorgaanbod. Dit is gebeurd om de dienstverlening te verbeteren. Uitgangspunt is, dat de gemeenten dichter bij de inwoners staan. Daarom kunnen zij – samen met die inwoners – beter inschatten wat er aan dienstverlening nodig is.

Naast de professionele organisaties wordt in onze gemeente gelukkig al heel veel zorg verleend door vrijwilligers. U bent één van die vrijwilligers(-organisaties). In de praktijk loopt u vast tegen zaken aan die beter kunnen. Misschien komt u situaties tegen waarbij met een kleine investering andere vormen van hulpverlening misschien niet of minder nodig zijn.

Graag roepen wij u op om met die verbetervoorstellen te komen. Dat kan regionaal voor grotere, gemeentegrenzen overstijgende plannen of lokaal voor kleinschaliger initiatieven. Voor beide opties is door de gemeenten in de regio geld beschikbaar gesteld in het Innovatiefonds Sociaal Domein.

De termijn van indiening:

  • de lokale plannen van 20-3-2015 tot 20-4-2015
  • de regionale plannen van 1-4-2015 tot 30-4-2015

 

Meer info over de lokale procedure:
www.rheden.nl/innovatiefonds
Mailen kan ook naar Marieke van der Burg of Jan Martens: marieke.vanderburg@rheden.nl of j.martens@rheden.nl of bellen naar het gemeentehuis van Rheden: 026-4976911.
Op donderdag 9 april 2015 is er tussen 17.00 en 18.00 uur in het gemeentehuis van Rheden gelegenheid tot het mondeling stellen van vragen over de lokale procedure.

Meer info over de regionale procedure:
http://www.arnhem.nl/Digitaal_Loket/Producten_A_Z/I/Innovatiebudget_voor_Wmo_en_Jeugdvoorzieningen

Mailen of bellen kan ook naar Petra Smeets: innovatieregio@arnhem.nl of via 06-15058889.