Verslag van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Soerens Belang, gehouden op 16 juni 2014
16/03/2015

1.  Opening

Voorzitter Petra Arentsen-Zwart heet de ereleden en de leden welkom op deze Bijzondere Algemene Ledenvergadering.
Vraag: Nog agendapunten voor deze vergadering? Geen.
Aanwezige leden: 28.
Afgemelde leden: H. Nieuwland en B. Liefstingh

2.  Bestuursverkiezing
Zittend bestuur: Becky Nijman-Stilwell, Herman Lubberding, Petra Arentsen-Zwart, Stef Schut en Mart van Tol.
De Voorzitter licht toe dat Becky Nijman, Herman Lubberding, Stef Schut en zijzelf, zoals in voorgaande vergaderingen aangegeven, aftredend zijn. Mart van Tol blijft aan als bestuurslid.
In de Algemene Ledenvergadering van 7 april 2014 heeft zich 1 persoon, Ilona Ozinga, kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. Na deze vergadering meldden zich nog drie personen als kandidaten voor een interim bestuursfunctie: Marijke Hoeven, Machiel Wetselaar en Sjouck Bakker-Renema.
Om de voortgang van de Vereniging niet in gevaar te brengen besloot het bestuur om een Bijzondere Algemene Vergadering uit te schrijven, met als thema de verkiezing van een nieuw bestuur. De voorzitter stelt voor dat de 4 kandidaten zich aan de vergadering voorstellen en dat daarna schriftelijk wordt gestemd over de benoeming van de kandidaat-bestuursleden.

Sjouck Bakker-Renema
Ik ben Sjouck Bakker-Renema en ik woon vanaf 2008 in Laag-Soeren. Omdat dit dorp in een prachtige omgeving ligt en omdat het een leuk overzichtelijk dorp is, waar ik me graag thuis wil voelen. Dit is ook de reden dat we lid zijn van Soerens Belang.
Waarom ben ik beschikbaar voor een bestuursfunctie? Niet omdat ik de meest geschikte kandidaat ben, maar omdat er dreigde geen bestuur meer te zijn en dit volgens mij niet kan. Zie dit maar als een crisisinterventie.
Wat krijgt u als u met mijn toetreding tot het bestuur instemt? Een betrokken bestuurslid met enige bestuurlijke ervaring en plezier in organiseren. Een bestuurslid dat minstens 4 maanden per jaar niet in het dorp aanwezig is. Als u dit niet wilt moet u niet op mij stemmen. Als u wel op mij stemt moet u zich realiseren dat ik er niet altijd ben. Wanneer ik er wel ben, wil ik me ervoor inzetten, maar niet per definitie voor 3 jaar. U merkt het, er zijn nogal wat mitsen en maren bij mijn kandidaatstelling. Toch denk ik dat u meer heeft aan mij dan aan een vacature in het bestuur.
Als nieuw bestuur zullen we een aftreedschema opstellen waarbij elk jaar een of twee bestuursleden aftreden en nieuwe instromen. Er is geen sprake van dat u opgelucht 3 jaar achterover kunt leunen, omdat er nu weer een bestuur is. Bereid u maar vast op voor dat er op de volgende vergadering weer een oproep voor nieuwe bestuursleden zal zijn.

Marijke Hoeven
Goedenavond, ik ben Marijke Hoeven. Samen met mijn man ben ik eind februari vanuit Rotterdam naar de Prof. Huetlaan verhuisd. We wonen in de voormalige woning van Hette Nijborg.
Laag-Soeren is een fijne plek om te wonen.  Een mooi dorp, in een fantastische omgeving, met hartelijke  inwoners. 
Met enige terughoudendheid stel ik mij kandidaat als bestuurslid van Soerens Belang. Een terechte vraag is of ik het belang van Laag-Soeren wel kan behartigen terwijl ik hier nog maar zo kort woon. 
Het antwoord is dat er weinig kandidaten zijn en ik mijn steentje wel wil bijdragen om Laag-Soeren als fijne woonplek te behouden. 
Daarom sta ik hier vanavond dus toch....

Ilona Ozinga
Ik ben Ilona Ozinga en ik woon al bijna een kwart eeuw in Laag-Soeren. Laag-Soeren voelt voor mij als thuis. Hier zijn mijn kinderen opgegroeid en ook voor hen voelt Laag-Soeren als thuis.
Maar een huis moet ook onderhouden worden... Daar zijn al veel vrijwilligers mee bezig in Laag-Soeren. Wat mij betreft: tot nu toe heb ik voornamelijk geprofiteerd van al het moois en goeds dat Laag-Soeren te bieden heeft.
Het werd tijd om zelf ook eens voor de Soerense gemeenschap de handen uit de mouwen te steken, vond ik... Terwijl ik dit aan het overwegen was viel het rondschrijven van Soerens Belang in mijn brievenbus. Een "noodkreet" voor vrijwilligers voor het bestuur van de Vereniging.
Ik was niet op zoek naar een bestuursfunctie, maar hier werd een beroep gedaan op de inwoners van het dorp en daar ben ik één van. Ik heb me gemeld bij het bestuur en na wat gesprekken heb ik besloten mij kandidaat te stellen.
Maar ik zal graag mijn plaats afstaan aan bijvoorbeeld jongeren als die zich aanmelden.
Zo niet, dan handhaaf ik mijn kandidatuur. Ik kan mij vinden in de doelstelling van Soerens Belang, een vereniging van en vóór haar leden. Een vereniging met als doel het behartigen in brede zin van de belangen van het dorp Laag-Soeren en haar inwoners.
Ik ondersteun natuurlijk ook de statuten en reglementen van de Vereniging en ik zal mijn best doen om de ingezette lijn van het bestuur voort te zetten, maar ook om die zo nodig aan te passen aan de veranderingen die zich ongetwijfeld de komende jaren zullen voordoen.

Machiel Wetselaar
Machiel Wetselaar (46) is gelukkig getrouwd, heeft drie kinderen (11,13,15), woont prachtig aan de Prof. Talmaweg, werkt vier dagen per week als docent aan de Avans Hogeschool in Den Bosch en een dag per week in de podotherapiepraktijk van zijn vrouw Mariel Derks in Apeldoorn.
Hij heeft nooit de ambitie gehad om een bestuurlijke functie te vervullen, maar doet dit nu toch voor het dorp. Hij ziet twee belangrijke agendapunten voor de komende periode:
a) Hoe gaan we als dorp om met de krimpende bevolking en  
b) Hoe kunnen we “jongeren”activeren voor Soerens Belang?
Hij is meer doel- dan oplossingsgericht (er zijn meerdere wegen naar Rome), houdt niet van zeuren en stelt zichzelf altijd de vraag “Wat kan ik er zelf aan doen?” als hij in een ongewenste situatie komt.
Machiel’s wens is dat zijn kinderen later met veel plezier terugdenken aan hun kindertijd in Laag-Soeren.

Vervolgens wordt met instemming van de vergadering een kiescommissie samengesteld bestaande uit: Dick Kool, Henk Nijborg en Lucie Houwen.
Er wordt gebruik gemaakt van stembriefjes waarop aangegeven kan worden of men voor of tegen een kandidaat stemt. Er worden 24 stembriefjes ingediend.
Lucie Houwen maakt bekend dat de 4 bestuursleden op twee (2) stemmen na allen unaniem zijn gekozen. (Sjouck: 24; Ilona 23/1 onthouding; Marijke 24; Machiel 23/1 tegen).
De voorzitter benoemt de nieuwe bestuursleden en feliciteert hen met hun benoeming.
De scheidende bestuursleden spreken in hun afscheidswoord uit dat er een positief gevoel heerst over wat er gedaan en bereikt is vanuit een bijzonder goed en hecht team. De oud-bestuursleden zeggen de nieuwe bestuursleden toe dat er een zorgvuldige overdracht en ondersteuning zal komen bij deze nieuwe start.

3.  Rondvraag
Geen.

4.  Sluiting
De vergadering dankt de scheidende bestuursleden.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

Herman Lubberding,
Secretaris