Alle Soerenaren een heel goed jaar gewenst!
03/01/2015

En alle Soerenaren die zich in het afgelopen jaar voor hun mede-Soerenaren en voor ons dorp hebben ingezet, bedankt voor jullie betrokkenheid! 

Sjouck Bakker, Marijke Hoeven, Ilona Ozinga, Mart van Tol, Machiel Wetselaar