Cursus ‘Heggen leggen’ voor dorpen en speciale aanplantactie
09/12/2014

november 2014

Geachte heer/mevrouw,
Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert deze winter in samenwerking met de
Vereniging Kleine Kernen- Federatie Dorpshuizen Gelderland (VKK-FDG) en stichting
Heg&Landschap een bijzondere en aantrekkelijke cursus ‘Heggen leggen’. Wij organiseren deze
cursus speciaal voor de dorpsorganisaties van Gelderland om enthousiaste deelnemers uit de dorpen te werven, die de opgedane kennis van dit ambacht ook weer voor het eigen dorp en in eigen leefomgeving actief wil inzetten.
Heggen zijn enorm waardevol en beeldbepalend in het landschap. Heggen en de heggenlegger zijn
onlosmakelijk met het cultuurlandschap verbonden. Zij bepalen, net als boerderijen en andere
landschapselementen, mede de identiteit van de streek. Helpt u ons mee om dit erfgoed te
behouden?

Achtergrond heggen
Heggen of hagen zijn oorspronkelijk door boeren aangelegd als nuttig landschapselement. Ze deden
dienst als erfscheiding, wildkering en als bron voor geriefhout. Veel heggen zijn verloren gegaan door de introductie van prikkeldraad eind 19e eeuw, de ruilverkavelingen maar ook door gebrek aan het juiste onderhoud. Soms is er sprake van een speciale beheersvorm zoals het leggen of vlechten van de heg. Dit oude ambacht paste de boer toe om de haag ondoordringbaar te maken voor vee. Door prikkende soorten als de meidoorn te planten en de takken vervolgens door elkaar te vlechten, creëerde hij een dichte en doornige heg. Bij het leggen van een heg worden takken vlak boven de grond grotendeels ingezaagd om ze vervolgens te ‘leggen’.

Waarom?
Gelukkig staan heggen tegenwoordig steeds meer in de belangstelling. Het is een groen element met een boeiende geschiedenis, een streekgebonden karakter, mooi en goed voor de natuur. Ze bieden dieren beschutting, een leefgebied, voedsel en een verbindingsroute tussen de open velden. Het is dus belangrijk om de heggen in het landschap te behouden en aanplant van nieuwe heggen te stimuleren. Ook het heggen leggen wordt steeds populairder. Het is een mooie traditie die het streekeigen karakter van het landschap versterkt. Om dit ook in de eigen omgeving mogelijk te maken en het ambacht levend te houden organiseren we deze cursus waaraan u als dorp kunt deelnemen.

Cursus Heggen leggen
We organiseren de cursus ‘Heggen leggen’ in drie regio’s: Achterhoek, Rivierengebied en Veluwe
Vallei. De cursus bestaat uit een theorieavond, een praktijkdag en een terugkijkdag. U leert niet alleen over de historie van de heg en het ambacht van het leggen, maar u gaat ook daadwerkelijk aan de slag.

Programma:

Theorieavond:
Alles over de historie van heggen, ambacht van heggen leggen, theorie van het heggen leggen.

Praktijkdag:
U gaat zelf aan de slag met het leggen van een heg. Wij zorgen voor scherp gereedschap, oogbescherming en speciale handschoenen.

Terugkijkdag:
Wanneer de heggen weer uitlopen/ uitgelopen zijn kunnen we de resultaten van de inspanning zijn. Hoe ziet de heg er nu uit? Ook gaan we het vervolg van deze inzet door de dorpen bespreken.

Regio Datum Tijd Locatie*
Regio Achterhoek      
        Theorieavond Maandag 26 januari 20.00- 22.00 uur Omgeving Zelhem
        Praktijkdag Zaterdag 31 januari  09.30-15.00 uur Omgeving Zelhem
Regio Rivierengebied      
        Theorieavond Donderdag 5 februari 20.00- 22.00 uur Omgeving Bemmel
        Praktijkdag Zaterdag 7 februari 09.30-15.00 uur  Omgeving Bemmel
Regio Veluwe Vallei      
        Theorieavond  Dinsdag 10 februari 20.00- 22.00 uur  Noordelijk deel
        Praktijkdag Zaterdag 14 februari 09.30-15.00 uur  Noordelijk deel
       
Terugkijkdag gezamenlijk  Zaterdag 25 april  10.00- 14.00 uur  Omgeving Bemmel

   

   
  

   
  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

* De exacte locaties zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen en daarom nu nog niet bekend maar worden tijdig aangegeven.
Kosten: De kosten voor deelname aan deze cursus bedraagt 40 euro per persoon.

Aanvullende actie: ieder dorp zijn eigen heg
Bovendien hebben we nog een aanvullende actie waarmee ook ieder dorp, die één of meerdere cursisten levert, zijn eigen heg kan krijgen. Het dorp kan zijn eigen heg aanplanten, die op termijn gelegd kan worden door de bewoners. Weet u een geschikte locatie? Bijvoorbeeld langs een wandelpad of als fraaie afscheiding van een weiland, bij het dorpshuis, bij de entree van het dorp etc. U krijgt plantmateriaal voor een haag met een aantrekkelijke korting. Zo zorgen we niet alleen voor de instandhouding van ons erfgoed maar ook voor uitbreiding hiervan. Een mooie kans voor uw dorp.

 

 

 

 

 

 

De cursus en bovenstaande actie worden mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het
Fonds voor Cultuurparticipatie, de Nationale Postcode Loterij en Stichting Heg&Landschap.

Aanmelden en meer informatie
Wilt u dit fraaie ambacht ook graag leren en mee helpen om meer gelegde heggen te krijgen in
Gelderland ? Doe dan mee aan deze boeiende cursus. Aanmelden (tot 20 december) kan bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland, via telefoon 026-3537444 of via nfo@landschapsbeheergelderland.nl.
Aanmelden kan ook via het aanmeldformulier op
www.landschapsbeheergelderland.nl/handen-aande-gevlochten-heg/

Met vriendelijke groet,


Sander Nijhuis,
Stichting Landschapsbeheer Gelderland