Gerard Gerritsen vrijwilliger van het jaar in Laag-Soeren
28/11/2014

                            

 

Tijdens de najaarsvergadering van Soerens Belang werd op initiatief van het bestuur de Vrijwilliger van het jaar 2014 gekozen. Vooraf had het bestuur een poging gedaan alle vrijwilligers van de verenigingen in Laag-Soeren in kaart te brengen. Op de vergadering werd deze al lange lijst nog behoorlijk door de aanwezigen aangevuld. Toen werd duidelijk hoeveel inwoners van Laag-Soeren zich inzetten voor vrijwilligerswerk. Vanuit de bevolking waren op voorhand meer dan 10 kandidaten voorgedragen voor de prijs. Na de pauze was er gelegenheid een pleidooi te houden voor een van de genomineerden. Uit deze vurige pleidooien bleek de grote waardering die bestaat voor het werk dat deze mensen vaak anoniem en belangeloos doen. Vervolgens werd middels stembriefjes door alle aanwezigen gestemd. Na telling bleek dat Gerard de meeste stemmen gekregen had. De winnaar was niet aanwezig op de vergadering van Soerens Belang omdat hij die dag jarig was en thuis zijn verjaardag vierde, maar een mooier cadeau dan deze grote blijk van waardering is eigenlijk nauwelijks denkbaar. 

 

                            

 

Gerard is een vrijwilliger met uiteenlopende activiteiten. Samen met zijn vrouw Rini kookt hij eenmaal per week samen met bewoners voor een gezellige gezamenlijke maaltijd in de Oude Plataan in Dieren. In Beverode verzorgt hij de kabelkrant voor de bewoners en in Het Gelders hof is hij dienstbaar bij de kerkdiensten met het halen en brengen van mensen naar de kerkzaal v.v. en de verzorging van de koffie na afloop. Voor het Gelders Archief restaureert hij oude films, die hij vervolgens digitaliseert. Ook voor het Soerens Archief voert hij dit soort werkzaamheden uit. Op 3 maart as. komt de politie en de brandweer op zijn initiatief voorlichting geven over preventie op velerlei gebied. Ook op toneel speelt hij zijn rol. Zijn voorkeur ligt bij stukken in het dialect van deze streek. Als Gerard over deze activiteiten vertelt laat hij als vanzelf zijn enthousiasme spreken. Tijdens de bijeenkomsten van de Soos in ’t Sprengenhus in Laag-Soeren toont hij regelmatig films en andere wetenswaardigheden. Op 25 november werd Gerard dit jaar op de Soos totaal verrast toen bestuursleden van Soerens Belang hem de uitslag van de verkiezingen meedeelden. Uit handen van secretaris Ilona Ozinga ontvingen hij en zijn Rini een mooie wisseltrofee, een oorkonde en een plant. In zijn reactie toonde Gerard zich zeer vereerd. Deze onderscheiding is voor hem zeker geen reden een punt zetten achter zijn vrijwilligerscarriere.