Uitnodiging najaarsvergadering Soerens Belang
14/11/2014

Op maandag 24 november om 20.00 uur houden wij onze jaarlijkse najaarsvergadering in De Harmonie te Laag-Soeren.

Alle inwoners van Laag-Soeren zijn van harte welkom, dus ook degenen die geen lid zijn van de vereniging. De zaal gaat om 19.30 uur open en de koffie en thee staan voor u klaar. 

 

De Agenda

1. Opening

2. Notulen vorige najaarsvergadering

3. Een korte impressie van de start van het nieuwe bestuur

4. Van de bestuurstafel:

   a. stand van zaken Nimmerdor 
   b. stand van zaken Priesnitzmonument
   c. stand van zaken basisschool
   d. stand van zaken glasvezel

5. Verkeerscommissie praat ons bij

6. Pauze, met een kleine opdracht.

7. Schriftelijke verkiezing van de vrijwilliger van  het jaar in Laag Soeren

Voor deze gelegenheid hebben we, voor zover bij ons bekend zijn, de vrijwilligers van Laag-Soeren in kaart gebracht.  In de pauze krijgt U de gelegenheid de lijst aan te vullen met vrijwilligers die ontbreken. Natuurlijk kunt U ons ook van te voren op de hoogte stellen van de vrijwilligers die u kent en graag op die lijst terug wilt zien. Mail die namen en hun activiteiten vóór 24 november door naar   info@soerensbelang.nl
U kiest met elkaar de vrijwilliger die het volgens u verdient om voorgedragen te worden voor de vrijwilligersprijs 2014 van de gemeente Rheden.

8. Rondvraag

9. Sluiting.

We hopen u in grote getale te ontmoeten op 24 november a.s.

                                                                             
                                                                                        het bestuur van de vereniging Soerens Belang