Soerens Belang heeft een nieuw bestuur
28/06/2014

Persbericht

Op de Algemene Ledenvergadering van Soerens Belang hebben zich 4 nieuwe bestuursleden voor de vereniging voorgesteld. Zij werden door de vergadering vrijwel unaniem benoemd. Op de eerste bijeenkomst werd besloten dat Sjouck Bakker- Renema het voorzitterschap zal gaan bekleden. Als secretaris gaat Ilona Ozinga fungeren met Marijke Hoeven als 2e secretaris. Machiel Wetzelaar treedt aan als algemeen bestuurslid. Mart van Tol blijft penningmeester. Met de benoemingen kwam een einde aan de bestuursperiode van Becky Nijman-Stilwell (voorzitter), Herman Lubberding (secretaris), en de algemene bestuursleden Petra Arentsen en Stef Schut. Zij werden door de ALV terecht gewaardeerd voor hun grote inzet voor Soerens Belang. De meesten van hen zijn aangetreden na de bestuurshervormingen van Soerens Belang in 2009. Mede daarom waren zij kort na elkaar aftredend. Ook met de huidige structuur van Soerens Belang viel het niet mee kandidaat-opvolgers te vinden. 
Tijdens hun presentatie op de ALV hebben enkele van de nieuwe bestuursleden aangegeven niet op voorhand voor een volledige periode van 3 jaar beschikbaar te willen/kunnen zijn. Hiermee wordt weer een aftreedschema ingevoerd, waardoor het in principe jaarlijks aftreden van 1 of 2 bestuursleden, opvolging binnen het bestuur gemakkelijker zou moeten doen verlopen. Met het aantreden van dit bestuur is de belangenbehartiging van Laag-Soeren door Soerens Belang voorlopig gewaarborgd.