Wisseling van de wacht binnen bestuur
17/06/2014

Tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering op 16 juni zijn vier nieuwe kandidaat-bestuursleden voorgesteld aan de leden. We hebben kennis kunnen maken met Sjouck Bakker-Renema, Ilona Ozinga, Marijke Hoeven en Machiel Wetselaar. Na één stemronden worden de kandidaten benoemd naar het bestuur. Ze zullen samenwerken met Mart van Tol, penningmeester.

We hebben ook afscheid genomen van 4 "oud"-bestuursleden. Becky Nijman, Herman Lubberding, Petra van Arentsen en Stef Schut stoppen met hun functie in het bestuur en worden bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. Ze hebben ons toegezegd, dat ze de nieuwe bestuur op de achtergrond zullen blijven ondersteunen.

Na afloop van de vergadering was er gelegenheid om  nader kennis te maken met het nieuwe bestuur. 

Voor diegene die niet aanwezig waren, hier volgt de kennismaking tekst van de nieuwe bestuursleden.

Sjouck Bakker-Renema

Ik ben Sjouck Bakker-Renema en ik woon vanaf 2008 in Laag-Soeren...

Omdat dit dorp in een prachtige omgeving ligt en

Omdat dit een leuk overzichtelijk dorp is, waar ik me graag thuis wil voelen. Dit is ook de reden dat we lid zijn van Soerens Belang.

Waarom ben ik beschikbaar voor een bestuursfunctie? Niet omdat ik de meest geschikte kandidaat ben, maar omdat er dreigde geen bestuur meer te zijn en dit volgens mij niet kan. Zie dit maar als een crisisinterventie.

Wat krijgt u al u met mijn toetreding tot het bestuur instemt?

Een betrokken bestuurslid met enige bestuurlijke ervaring en plezier in organiseren.

Een bestuurslid dat minstens 4 maanden per jaar niet in het dorp aanwezig is. Als u dit niet wilt moet u niet op mij stemmen. Als u wel op mij stemt moet u zich realiseren dat ik er niet altijd ben.

Wanneer ik er wel ben wil ik me ervoor inzetten, maar niet per definitie voor 3 jaar.

U merkt er zijn nogal wat mitsen en maren bij mijn kandidaatstelling. Toch denk ik dat u meer heeft aan mij dan een vacature in het bestuur.

Als nieuw bestuur zullen we een aftreedschema opstellen waarbij elk jaar een of twee bestuursleden aftreden en nieuwe instromen. Er is geen sprake van dat u opgelucht 3 jaar achterover kunt leunen, omdat er nu weer een bestuur is.

Bereid u maar vast op voor dat op de volgende vergadering er weer een oproep voor nieuwe bestuursleden zal zijn.

 

Marijke Hoeven

Goedenavond, ik ben Marijke Hoeven. Samen met mijn man ben ik eind februari vanuit Rotterdam naar de prof Huetlaan verhuisd. We wonen in de voormalige woning van Hette Nijborg.

Laag-Soeren is een fijne plek om te wonen.  Een mooi dorp, in een fantastische omgeving, met hartelijke  inwoners. 

Met enige terughoudendheid stel ik mij kandidaat als bestuurslid van Soerens Belang. Een terechte vraag is of ik het belang van Laag-Soeren wel kan behartigen, terwijl ik hier nog maar zo kort woon. 

Het antwoord is dat er weinig kandidaten zijn en ik mijn steentje wel wil bijdragen om Laag-Soeren als fijne woonplek te behouden. 

Daarom sta ik hier vanavond dus toch....

 

Ilona Ozinga

Ik ben Ilona Ozinga en ik woon al bijna een kwart eeuw in Laaga-Soeren. Laag-Soeren voelt voor mij als thuis. Hier zijn mijn kinderen opgegroeid en ook voor hen voelt Laag-Soeren als thuis.

Maar een huis moet ook onderhouden worden... Daar zijn al veel vrijwilligers mee bezig in Laag-Soeren. Wat mij betreft: tot nu toe heb ik voornamelijk "geprofiteerd" van al het moois en goed dat Laag-Soeren te bieden heeft.

Het werd tijd om zelf ook eens voor de Soerense gemeenschap de handen uit de mouwen te steken, vond ik... Terwijl ik dit aan het overwegen was viel het rondschrijven van Soerens Belang in mijn brievenbus.

Een "noodkreet" voor vrijwilligers voor het bestuur van de vereniging.

Ik was niet op zoek naar een bestuursfunctie, maar hier werd een beroep gedaan op de inwoners van het dorp en daar ben ik één van. Ik heb me gemeld bij het bestuur en na wat gesprekken heb ik besloten mij kandidaat te stellen.

Maar ik zal graag mijn plaats afstaan aan bijvoorbeeld jongeren als die zich aanmelden.

Zo niet dan handhaaf ik mijn kandidatuur omdat ik mij kan vinden in de doelstelling van Soerens Belang, een vereniging van en vóór haar leden. Een vereniging met als doel het behartigen in brede zin van de belangen van het dorp Laag-Soeren en haar inwoners.

Ik ondersteun natuurlijk ook de statuten en reglementen van de vereniging en ik zal mij best doen om de ingezette lijn van het bestuur voort te zetten, maar ook om die zo nodig aan te passen aan de veranderingen die zich mogelijk de komende jaren zullen voordoen.

 

Machiel Wetselaar

Machiel Wetselaar (46) is gelukkig getrouwd, heeft drie kinderen (11,13,15), woont prachtig aan de Prof. Talmaweg, werkt vier dagen per week als docent aan de Avans Hogeschool in Den Bosch en een dag per week in de podotherapiepraktijk van zijn vrouw Mariel Derks in Apeldoorn.

Hij heeft nooit de ambitie gehad om een bestuurlijke functie te vervullen, maar doet dit nu toch voor het dorp. Hij ziet twee belangrijke agendapunten voor de komende periode:

a) Hoe gaan we als dorp om met de krimpende bevolking? en
b) Hoe kunnen we ‘jongeren’ activeren voor Soerens Belang?

Hij is meer doel- dan oplosingsgericht (er zijn meerdere wegen naar Rome), houdt niet van zeuren en stelt zich zelf altijd de vraag ‘Wat kan ik er zelf aan doen?’ als hij in een ongewenste situatie komt.

Machiel’s wens is dat zijn kinderen later met veel plezier terugdenken aan hun kindertijd in Laag-Soeren.

Wij wensen hen succes in hun nieuwe functie.