Het Buurtbudget
07/04/2014

Buurtwerk en buurtcoach

Buurtnetwerken zijn een belangrijke structuur in de ‘Civil Society’. Buren hebben vaak het eerst in de gaten dat het welzijn van een bewoner of meerdere bewoners onder druk staat. In de meeste gevallen zijn deze netwerken – zichtbaar of niet – prima in staat om problemen of uitdagingen te lijf te gaan en activiteiten op te zetten.  Van onze professionals vraagt dat een faciliterende houding. De meest simpele, logische maar ook duurzame oplossing is de oplossing die breed gedragen wordt in de buurt. De buurtcoach is hierin een schakel.

De buurtcoach zet in op de omslag van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid: kijken wat de burger wel kan (talenten), dit versterken en stimuleren dit talent in te zetten voor anderen. Naast dat de buurtcoach op zoek is naar bestaande buurtnetwerken start hij ook het proces om te komen tot nieuwe buurtnetwerken. Hulpvragen uit de wijk die niet binnen het eigen buurtnetwerk kunnen worden opgelost, worden overgedragen aan het Meldpunt en/of voor inwoners van Dieren aan het Servicepunt Dieren en voor bewoners van Spankeren aan Spankeren Samen.
Wilt u zich op een andere manier inzetten voor uw wijk of buurt? Denkt u er over om met andere bewoners een leuke activiteit op te zetten? Of wilt u samen iets doen tegen het zwerfvuil in de speeltuin maar u weet niet hoe? De buurtcoach kan u op weg helpen en ondersteunen.
Een buurtcoach biedt ondersteuning aan bewoners en organisaties om de buurt een stukje leefbaarder te maken. Hij ondersteunt en begeleidt vrijwilligers bij hun activiteiten en kan advies geven in zaken als publiciteit, activiteiten opzetten, fondsen werven en doorverwijzen.
De buurtcoach gaat actief op zoek naar talenten in de buurt die zich willen inzetten voor een leefbare en zelfredzame samenleving.

Buurtbudget

Het buurtbudget is een subsidieregeling voor inwoners van de gemeente Rheden en bedoeld voor activiteiten die de wijk leuker, gezelliger en leefbaarder maken. Het moet wel een plan zijn waar de hele buurt wat aan heeft. Hebt u een idee? Dien dan een aanvraag in bij één van de buurtcoaches van VIVA Rheden . U kunt bij hen ook terecht voor meer informatie en de criteria waar een aanvraag aan moet voldoen. De buurtcoaches verzamelen de ideeën, toetsen deze aan de criteria en geven advies aan de gemeente welke aanvragen in hun ogen steun verdienen. De gemeente beslist uiteindelijk welke initiatieven geld krijgen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw buurtcoach:

Dieren, Spankeren, Laag Soeren en Ellecom
Jos Meerssman
josmeerssman@viva-rheden.nl
06-12114299