UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
19/03/2014

                                                            UITNODIGING

                                   BESLOTEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

                                                     Maandag 7 april 2014

                                                20.00 uur in ’t Sprengenhus

 

Tijdens deze vergadering treden 4 van de 5 bestuursleden af. Tot op heden hebben zich GÉÉN nieuwe kandidaten gemeld. Zonder bestuur kan de vereniging niet bestaan…….

Soerens Belang vertegenwoordigt het dorp bij de Gemeente en andere instanties die zich inzetten voor dorpen, inwoners en haar belangen. Bestuursleden gaan naar besprekingen, ontvangen informatie over ontwikkelingen in de regio of gemeente en wisselen informatie uit met verenigingen en organisaties zoals Vereniging Kleine Kernen. Vandaar uit, of direct vanuit het dorp, kunnen acties worden ondernomen om de leefbaarheid in het dorp te vergroten. Hiervoor ontvangt Soerens Belang een subsidie die jaarlijks aangevraagd dient te worden. Alles bij elkaar een leuke uitdaging!

Durft u de belangen van het dorp enige tijd te vertegenwoordigen? Wilt u een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Laag-Soeren?
Gaat u leuke activiteiten organiseren en de subsidies tot hun recht laten komen?

Meld u dan nu aan bij info@soerensbelang.nl of bel 062060506.

Lid worden van Soerens Belang kan op de avond zelf waarmee u toegang krijgt tot de vergadering.
 

                                        AGENDA

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Verslag Algemene Ledenvergadering april 2013
 3. Jaarverslag 2013
 4. Financieel verslag 2013
  *  Verslag kascommissie (Henk Bosman en Sjouck Bakker)
  *  Benoemen nieuwe kascommissie (voorstel bestuur: Sjouck Bakker en Anke te Riet)
  *  Reservelid kascommissie graag aanmelden.
   
 5. Overdracht Soeren Samen
 6. Buurtbudgetten
 7. Overhandiging Boek aan Soerens Archief
 8. Bestuursverkiezing
  Zittend bestuur:
  Aftredend en niet herkiesbaar: Becky Nijman-Stilwell, Herman Lubberding, Petra Arentsen-Zwart en Stef Schut
  Penningmeester: M. van Tol.
  Benoeming nieuwe bestuursleden: voorstel.
   
 9. Eventuele scenario’s bij uitblijven nieuwe kandidaten voor voortgang Soerens Belang

  PAUZE
   
 10. Keuze scenario voortgang Soerens Belang
 11. Rondvraag
 12. Sluiting:  22.00 uur