Uitnodiging Najaarsvergadering Soerens Belang
25/10/2013

Op maandag 4 november om 20.00 uur, houden wij onze jaarlijkse najaarsvergadering in De Harmonie te Laag-Soeren. Ook niet leden zijn op deze avond van harte welkom. De zaal gaat om 19.30 uur open en wij zullen u met een kop koffie ontvangen.

Agenda

1. Opening

2. Notulen vorige najaarsvergadering

3. Presentatie van de actuele stand van zaken Soerens Belang
   a. Nimmerdor 
   b. Verkeerscommissie
   c. Priesnitzmonument

4. Speerpunten Laag-Soeren

5. Presentatie Soerens Archief door de heer Nijborg.

6. Voortgang Soerens Belang

7. Wat verder ter tafel komt

8. Sluiting

Oproep: Graag herhalen wij bij deze onze oproep voor nieuwe kandidaten voor het bestuur van Soeren Belang. Vind je dit dorp leuk, gezellig, actief of misschien wel niets van dit alles? Vanuit het bestuur kun je hier van alles aan doen. Enerzijds vervult het bestuur een gesprekspartner voor de gemeente, anderzijds kunnen bestuursleden activiteiten opstarten, begeleiden of initiëren in je eigen straat, buurt of hele dorp. Wij zoeken dorpsbewoners met hart voor Laag-Soeren. Wilt u vrijblijvend wat meer informatie? Stel gerust uw vraag via de mail of spreek één van ons aan bij ons thuis, op het plein of in de kroeg.

Graag tot 4 november a.s. op onze najaarsvergadering.