Algemene ledenvergadering 8 april 2013
06/04/2013

Op maandag 8 april 2013 om 20.00 uur, houden wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering in 't Sprengenhus. De zaal zal om 19.30 uur open zijn en wij zullen met een kop koffie ontvangen. Agenda
  1. Opening en vaststelling agenda 2. Presentaties:
   • Nimmerdor • Machiel Wetselaar presenteert het eindverslag van het project Soeren Samen met aansluitend overdracht supervisie project Soeren Samen aan Soerens Belang • Muziektent
  PAUZE 3. Verslag Algemene Ledenvergadering maart 2012 4. Jaarverslag 2012 5. Financieel verslag 2012
   • Verslag kascommissie (Henk Bosman en Anke te Riet als plv van C.van Vugt) • Benoemen nieuwe kascommissie (voorstel bestuur: Henk Bosman en A. te Riet als reservelid) 2e lid kascommissie graag aanmelden.
  6. Bestuursverkiezing / Voortgang Soerens Belang Zittend bestuur: Becky Nijman-Stilwell, Herman Lubberding, Petra Arentsen-Zwart en Stef Schut en aspirant bestuurslid M. van Tol. Benoeming nieuwe bestuursleden: voorstel aspirant penningmeester Mart van Tol. Gelet op de lopende projecten en verplichtingen zal het zittende bestuur in haar geheel nog een paar maanden aanblijven. Echter het zittende bestuur zal dit najaar om verschillende redenen in zijn geheel terugtreden; de najaarsvergadering zal als algemene ledenvergadering worden uitgeschreven om dit statutair correct te laten verlopen. Om het voortbestaan van de vereniging niet in gevaar te brengen, dienen voor 1 september 2013 5 nieuwe bestuursleden zich aan te melden om de taken over te nemen. De aspirant-bestuursleden kunnen in de tussenliggende fase ingewijd worden in de lopende zaken van Soerens Belang. Indien zich voor 1 september geen nieuwe bestuursleden aanmelden, zal het zittende bestuur de benodigde maatregelen nemen om de vereniging op te heffen dan wel in niet-actieve modus te brengen. 7. Rondvraag 8. Sluiting (ongeveer 22.00 uur)