Agenda Najaarsvergadering 2012
19/11/2012

19 november 2012 te 20.00 uur (De Harmonie)
AGENDA:
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen najaarsvergadering 2011
 4. Presentatie van de actuele stand van zaken Soerens Belang
  • Structurele overleggen: wethouder Tiemens, fracties politieke partijen en Sprengenland
  • Commissie Nimmerdor
  • Verkeerscommissie
  • Platform belangenverenigingen gemeente Rheden
  • Soeren Samen
  • Ommetje Laag Soeren
  • Muziektent
 5. Dorpsplan (Laag-Soeren samen op weg naar een Topdorp)
  • Plan van Aanpak
  • Opzet projectteam
  • Dorpswerkgroep
 6. Pauze
 7. Workshop Muziektent
 8. Rondvraag
 9. Sluiting