Samenvatting van de workshops van de najaarsvergadering 2011
19/11/2012

1.WOONBELEID: Na een kort gesprek over het voorliggende plan van NimmerDor en enkele voor en tegens besproken te hebben kwam het gesprek al snel op de vraag waarom het terrein van Van Den Brink er niet bij betrokken is. Over het algemeen was men verdeeld tevreden met het voorgestelde plan; wel werd er opgemerkt dat de bebouwing toch wel dicht is en dat er betrekkelijk weinig groen over bleef. Over het algemeen is men blij dat er gebouwd gaat worden. Enkele oudere deelnemers opperden dat het jammer is dat het terrein van Van den Brink niet betrokken werd bij het gehele plan. In het voorstel van de gemeente komen de zogenaamde bejaardenwoningen midden in de nieuwe wijk te staan. Het grote nadeel is dat daar overdag weinig te beleven valt dit in tegenstelling tot het ‘Van den Brink-terrein’ waar de huizen zo gebouwd kunnen worden dat er uitzicht is op de Harderwijkerweg en omgeving. Verder kwamen de toe- en uitgangen ter sprake. Er werd de angst geuit dat daar mooie oude bomen voor zouden moeten wijken en dat een deel van de inwoners ineens veel verkeer langs de deur zouden krijgen. Het is ook jammer dat er geen alternatieven onderzocht zijn, denk hierbij aan een paardenwijk, bestaande uit huizen met 1 of 2 stallen en gezamenlijke weilanden. Voordeel is dan de minder dichte bebouwing en meer ruimte voor de uilen. We moeten dan wel oppassen dat het geen tweede Wilhelminapark wordt. 2.NATUUR: Onder het kopje 'Natuur' hebben we gesproken over zogenaamde lichtvervuiling, dorpsaanzicht, bosonderhoud, waterenergie, bladbakken en het klompenpad. Wat betreft lichtvervuiling hebben Lucie Siebenheller en Sjouck Bakker aangegeven hier verder naar te willen kijken. Zij zullen inventariseren waar lichtvervuiling ontstaat en wat mogelijke alternatieven zijn. Hierbij werd direct de Muziektent genoemd waar de lampen de gehele avond schijnen. Dit wordt als hinderlijk en onnodig ervaren door omwonenden en betrokkenen. Verder zou het leuk zijn de mogelijkheid tot energie-opwekken met behulp van de beek te onderzoeken. Hiervoor zijn nog geen vrijwilligers gevonden. Aan het klompenpad wordt gewerkt door Marianne Poorthuis. Marinus van Eijbergen geeft aan dat het dorpsaanzicht momenteel heel rommelig is. Wij noteren dit en hopen hier een werkgroep voor op te kunnen starten. Dit zou goed kunnen in combinatie met mensen die het onderhoud aan de bomen monitoren. Als suggestie wordt het plaatsen van zogenaamde bladbakken genoemd in de herfst. Veelal kunnen de groencontainers de grote hoeveelheden blad niet aan. Bladbakken worden al in veel gemeenten gebruikt. SB zal dit meenemen in gesprek met de gemeente. 3.DORPSARCHIEF: Dorpsarchief deelnemers: Maria Cure, Mini Jansen, Mieke Blanksma, Mart van Tol, Gerrits Slijkhuis, Aart-Hans van Breda, Aris Blankenspoor, Bets Goldebeld en Diny Uenk Huidige archieven diverse verenigingen en jaarlijkse gebeurtenissen zijn overal verspreid en sommige zijn zeer omvangrijk. Er zijn vele archieven: van paasvuur, palmpasen, intocht Sint, ook het Landgoed Laag Soeren beschikt over vele documenten en zoekt ook een centrale plaats hiervoor, Sempre Cresendo heeft ook een omvangrijk archief en Aris heeft ook vele documenten. Ideeën: Een centrale algemene bewaarplaats creëren en zorgen voor gemakkelijke toegankelijkheid . ‘t Sprengenhus lijkt hiervoor de aangewezen plaats. Zorgen voor een archivaris, waarbij als optie Frans Scholten, voormalig archivaris, werd geopperd. Verder dient het gezamenlijk opzetten van een systeem voor het bewaren op zich en op welke wijze men gebruik kan gaan maken van dit dorpsarchief te worden gerealiseerd. Het toevoegen van korte omschrijvingen, aanwezige personen en datering moet worden geregeld. De bewoners informeren en bij hen info verzamelen via bv flyers en dergelijke. Een aantal van deze deelnemers wil wel meehelpen met opzetten van dit archief. 4.MUZIEKTENT: Er zijn een aantal foto’s getoond en er is de volgende informatie afkomstig van Alliantie verstrekt: Een B&W-voorstel wordt geformuleerd waarin de volgende opties worden opgenomen: 1. Niets doen en het laten zoals het nu is, dus zonder dak. 2. Herstel van de oude situatie: bestaande zeil na reparatie er weer op en jaarlijks aanbrengen en verwijderen. Hierbij zal worden aangegeven dat daarmee de problemen niet zijn opgelost. Het zeil blijft kwetsbaar en het gedoe rond aanbrengen en verwijderen wordt daarmee ook niet opgelost. 3. Zeil vervangen door membraan. Hier zijn de kosten het probleem. 4. Vast dak. Hiervoor wordt door De Bliek een offerte gevraagd bij GWW-Ingenieurs voor een vaste aluminium bedekking die het zeil vervangt. Ook deze oplossing kan blijken duur te zijn, maar het levert wel een definitieve oplossing voor de huidige situatie. De Alliantie heeft de afgelopen jaren een paar programma's georganiseerd bij de muziektent. Die zijn betaald uit een potje dat ooit werd ingezet voor het Jazzfestival in Laag-Soeren. Dat geld is inmiddels op. Uit eigen middelen voorstellingen financieren is op dit moment lastig maar dat neemt niet weg dat er altijd overleg over gezamenlijke culturele activiteiten kan plaatsnemen. Bij slecht weer is het dak van de muziektent is niet afdoende. Activiteiten verhuizen dan vaak naar ‘t Sprengenhus. De workshop kende 10 belangstellenden, waarvan er geen een aan het plein woonde. Ton Eikelboom was sterk van mening dat er een nieuwe soort membraandak moet komen, waarbij het enige probleem dan de kosten zijn. De overige mensen waren unaniem tegen het investeren van veel geld in iets dat zo weinig wordt gebruikt. Opmerking: ”Bij slecht weer wordt ’t Sprengenhus toch gebruikt”. De meesten vonden het ook geen mooie muziektent omdat deze geen uitstraling heeft. 5.BUURTPREVENTIE: Ontstaan buurtpreventie in Laag Soeren In 1994/1995 hebben Ton Eikelboom en Andries van der Honing (later overgenomen door Herman Lubberding) de buurtpreventie in Laag Soeren vorm gegeven. Er werd een enquête gehouden en een actief programma samengesteld. Aanvankelijk liep dat vlot met een dorpscoördinator en wijkhoofden. Er werden regelmatig praktijkoefeningen gehouden, merkkoffers uitgezet en voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Er was regelmatig overleg met de politie over actuele ontwikkelingen inzake (inbraak)preventie. Na een aanvankelijke positieve start is het project wat in de vergetelheid geraakt omdat we in een betrekkelijk veilige omgeving woonden. We moeten helaas constateren dat die betrekkelijke veiligheid de laatste tijd, gelet op wat inbraken en vernielingen, inderdaad betrekkelijk bleken. Hoe is het nu met ons veiligheidsgevoel in Laag Soeren gesteld? Is er reden tot ongerustheid of geloven we het wel? Op 30 november 2011 vertelt een ex-inbreker in Theotorne Dieren over zijn verleden, met name wat we als bewoners kunnen doen om het dievengilde het inbreken wat moeilijker te maken. Ga eens luisteren, u zult verbaasd staan over de riante mogelijkheden die het gilde door ons toedoen krijgt aangereikt. In het verleden was het project Buurtpreventie een op zichzelf staande functionaliteit geïnitieerd door SB. Ton Eikelboom heeft aangegeven terug te willen treden uit dit project. Dit is voor SB reden om dit project weer onder de aandacht van het dorp te brengen en te vragen of er überhaupt interesse voor is of dat we nog steeds een goed gevoel van veiligheid hebben in dit dorp zodat we het project ter ziele kunnen laten gaan. Er bestaat ook een mogelijkheid om dit project als “Buurtpreventiecommissie” binnen SB te brengen, maar dan hebben we bemensing nodig in de vorm van een trekker en een aantal commissieleden, die onder de verantwoordelijkheid van het bestuur dit project een nieuw aanzien gaan geven. Veiligheid is ook een thema bij het opzetten van een Dorpsplan vandaar dit onderwerp op de agenda. Workshop Buurtpreventie De workshop ter vergadering kende 7 belangstellenden; de preventievoorlichting op 30 november j.l. in Theotorne te Dieren leverde een veel ruimere belangstelling uit Laag Soeren op. Mede door deze presentatie van ex-inbreker Evert Janssen zal de interesse in preventie wel wakker geschud zijn, dachten we. Belangstellenden in concreto voorlopig alleen Kees Bakker.