Persbericht ivm Openbare Najaarsvergadering Soerens Belang
09/11/2012

Op maandag 19 november 2012 om 20.00 uur houdt Soerens Belang haar jaarlijkse openbare najaarsvergadering in De Harmonie te Laag-Soeren. Het bestuur van Soerens Belang zal op deze avond naast de gebruikelijke onderwerpen onder meer de actuele stand van zaken omtrent haar inspanningen ten behoeve van het dorp en haar inwoners toelichten. In de afgelopen periode werd structureel overleg gevoerd met de wethouder kleine kernen en de woningcorporatie Sprengenland maar er was ook - al dan niet via haar commissies - aandacht voor de plannen rond Nimmerdor, de aanpassing van de Harderwijkerweg tussen Dieren en Laag-Soeren, de burgerparticipatie via het platform BORD, het project Soeren Samen, de nieuwe wandelroute rond het dorp en niet in de laatste plaats het voortbestaan van de muziektent. Ten aanzien van dit laatste project is het vermeldingwaardig dat Soerens Belang in dit traject middels een gewonnen “vriendendienst” wordt bijgestaan en geadviseerd door Pouderoyen Compagnons uit Nijmegen, waardoor frisse en nieuwe ideeën omtrent de bruikbaarheid en functionaliteit van dit object een nieuwe dimensie hebben gekregen. Verder is er door de gemeente Rheden budget beschikbaar gesteld voor het realiseren van een dorpsplan. Dit plan met visie moet er voor zorgen dat het goede wat ons dorp bezit in de toekomst behouden blijft en dat de wensen over verbeteringen en aanpassingen voor de toekomst worden vastgelegd zodat er structureel gewerkt kan blijven worden een de optimale leefbaarheid in Laag-Soeren. Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur.