Uitnodiging Najaarsvergadering Soerens Belang
12/10/2012

Op maandag 19 november 2012 om 20.00 uur, houden wij onze jaarlijkse najaars- vergadering in De Harmonie te Laag-Soeren. Ook niet leden zijn op deze avond van harte welkom. De zaal zal om 19.30 uur open zijn en wij zullen u met een kop koffie ontvangen. Oproep: Het bestuur onderkent dat ze op dit moment onderbezet is en dat ze op dit moment niet alle activiteiten die gevraagd worden, kan bedienen. Er is dringend behoefte aan ondersteuning door aspirant-bestuursleden, die in het belang van ons dorp en haar inwoners willen meedenken en -besturen. We zoeken dorpsbewoners met hart voor Laag-Soeren om samen een bijdrage te leveren aan het behoud van het goede van dit dorp en het ontwikkelen van nieuwe impulsen voor verbeteringen.