Samen lukt het beter! Een seminar dat u niet mag missen.
12/09/2012

Namens de dorps- en wijkbelangenorganisaties in de gemeente Rheden die samenwerken in het Platform Belangen Organisaties Rhedense Dorpen willen wij u uitnodigen voor een seminar op maandag 24 september a.s. dat gehouden zal worden in het gemeentehuis van de gemeente Rheden in De Steeg van 16.00 uur tot 21.30 uur. Het onderwerp is zeer actueel namelijk burger- en overheidsparticipatie. De overheid verwacht dat de burger (en maatschappelijke organisaties) steeds meer zaken zelf gaat regelen als het de eigen woonomgeving betreft, de burger is steeds mondiger en neemt ook meer eigen initiatief om zaken zelf te regelen. Soms gaat het goed, soms gaat dat niet goed. Bestuursleden van maatschappelijke organisaties en vrijwilligers worden er steeds meer mee geconfronteerd. Wat is dan eigenlijk burger- en overheidsparticipatie? En wat moeten we ermee? Wij willen het samen met u verkennen en ontdekken. In de PDF is nadere informatie over het seminar en het programma opgenomen. Opgeven voor het seminar kan via een link op de website van de Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard www.bgdesteeg.nl Het liefst zo snel mogelijk aanmelden en vóór 14 september, want vol=vol. Deze mail wordt verzonden naar contactadressen. Is dit niet meer het juiste adres, wilt u deze mail dan doorsturen naar het juiste e-mailadres. Ook kunt u ons helpen door de mail door te sturen naar andere bestuursleden of mogelijk geïnteresseerden. Bij voorbaat hartelijk dank en mogelijk tot ziens op maandag 24 september a.s. Klik op de PDF link voor de seminar uitnodiging. PDF