Afscheid bestuursleden
25/04/2012

Tijdens de algemene ledenvergadering op 23 april hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden. Catharina Dullemond en Benno Liefstingh stoppen met hun functie als bestuurslid. Beiden zijn in de bloemetjes gezet en bedankt voor hun inzet. Ze hebben ons toegezegd, dat ze ons op de achtergrond zullen blijven ondersteunen. We hebben Stef Schut verwelkomd binnen het bestuur. We gaan hem nu eerst wegwijs maken in de werkwijze van het bestuur en we gaan de lopende zaken met hem doornemen. Stef kennende zal hij niet schromen om ons met tips en tops te stimuleren tot een dynamische voortzetting van de ingeslagen weg. Wellicht zal er een herschikking plaatsvinden van de functies binnen het bestuur en daar zullen wij u bij gelegenheid nader informeren.