Algemene Ledenvergadering
17/04/2012

UITNODIGING Het bestuur van Vereniging Soerens Belang nodigt u uit voor
de Algemene Ledenvergadering op

maandag 23 APRIL 2012 om 20.00 uur in ‘t Sprengenhus te Laag-Soeren.

De Algemene Ledenvergadering is bij deze gelegenheid opengesteld voor alle dorps- bewoners. Op de hoogte blijven van wat er zoal speelt in Laag-Soeren? Lid worden is mogelijk voor aanvang van de vergadering of via www.soerensbelang.nl. Inloop in ’t Sprengenhus vanaf 19.30 uur. Agenda
 1. Opening
 2. Presentaties:
  1. de vernieuwde website van www.laag-soeren.nl zal worden gepresenteerd door Machiel Wetzelaar, dorpscoördinator Soeren Samen.
  2. “Een dorpsplan maken” met als ondertitel Leefbaarheid in perspectief door Peter van Heek van de Vereniging Kleine Kernen met aansluitend besluitvorming over de uitvoering alsmede een lening ad € 500,00 aan de VKK om een tijdelijk liquiditeitsprobleem op te lossen.
  21.00 uur PAUZE
 3. Verslag Algemene Ledenvergadering maart 2011
 4. Jaarverslag 2011
 5. Financieel verslag 2011
  1. Verslag kascommissie (Aris Blankespoor / Cor van Vugt)
  2. Benoemen nieuw kascommissie (aftredend Aris Blankespoor)
 6. Bijdrage aan boek over de Soerense geschiedenis van Aris Blankespoor
 7. Bestuursverkiezing Zittend bestuur: Becky Nijman-Stilwell, Catharina Dullemond-Zonderman, Herman Lubberding, Benno Liefstingh en Petra Arentsen-Zwart Aftredend: Benno Liefstingh en Catharina Dullemond-Zonderman Benoeming nieuwe bestuursleden In verband met het jaarlijks vernieuwen van het bestuur om een dynamisch team te houden, vragen wij nieuwe kandidaten zich te melden voor een bestuursfunctie. Aanmelden kan tot aanvang van de vergadering.
 8. Actuele stand van zaken van diverse commissies
 9. Rondvraag
 10. 22.00 uur Sluiting