Nu nog indienen verbetervoorstellen op het ontwerp aansluitroutes Lelystad Airport
16/10/2017

Hoewel het een gelopen koers lijkt, heeft de minister aangegeven te zullen kijken naar de resultaten van de te houden internetconsultatie over dit onderwerp. De huidige plannen treffen ook onze regio behoorlijk. Niet alleen m.b.t. geluidsoverlast, ook extra belasting van het milieu (uitstoot) en aantasting van het principe rust, ruimte en stiltegebieden in deze contreien. De internetconsultatie is te vinden via www.internetconsultatie.nl/lelystadairport. Hierop zijn ook de toelichtende documenten te vinden, de uitgangspunten van het kabinet en de info van en over de informatieavonden. Het is waarschijnlijk Uw laatste kans Uw zienswijze/bezwaren kenbaar te maken. 


Nieuwsbrief Platform Informele Zorg
11/10/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uitnodiging Symposium: The Dutch Way, bewoners aan zet in Europa
06/10/2017

 

 

 

 

 

 

Op donderdag 19 oktober 2017 vindt in Kasteel De Keverberg in Kessel tussen 10.00 uur en 17.00 uur een bijzonder symposium plaats onder de titel ‘The Dutch Way, bewoners aan zet in Europa’.

ERP op bezoek in Venhorst

Van 18 tot 21 oktober vindt het 3e European Rural Parliament (ERP) plaats in Venhorst (Noord Brabant). Tijdens het ERP komen zo’n 300 deelnemers uit 42 landen bij elkaar om in gesprek te gaan over plattelandsontwikkeling. De Commissie Internationaal, een samenwerkingsverband tussen LVKK en HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen, ziet dit als een unieke gelegenheid om een symposium te organiseren!

Een boeiend programma

Het symposium ‘The Dutch Way, bewoners aan zet in Europa’ bestaat uit twee delen. In het ochtenddeel staat de dialoog over de grens centraal. Hoe versterken we de dialoog tussen burgers aan beide kanten van de grens? Wat is daarbij de rol van de overheid, wat is de rol van bewoners?
Bij de lunch sluit een delegatie van het ERP aan met hun Field Trip. In het middagdeel staat “zelfsturing” centraal. Hoe werkt dat in Peel en Maas/Kessel/Nederland en hoe in andere Europese landen. Wat kunnen we hierin van elkaar leren? We ronden af met een bijdrage aan de Venhorst Declaration. In de ochtend is de voertaal Nederlands in de middag Engels.

“Samen zelf doen” dat is de kern van zelfsturing!

PROGRAMMA Symposium

  9.30  Ontvangst

10.00  Welkom en toelichting programma door dagvoorzitter, Jan Bart Wilschut en opening door burgemeester Wilma Delissen, gemeente Peel en Maas

10.15  Eerste ronde workshops

 • Ervaringen studiereis Engeland: sociaal ondernemen en burgerparticipatie in de praktijk!
 • Netterden over het project Mach Mit
 • Nederlands-Duitse samenwerkingsproject Krachtige Kernen/Starke Dörfer (KRAKE): Wat kunnen de burgers in de dorpen - nu en in de toekomst - zelf doen, om hun dorp leefbaar en attractief te houden?
 • Mobility as a Service: individuele bereikbaarheid voor alle inwoners vanuit de kracht van dorpsgemeenschappen!

11.00  Tweede ronde workshops

11.50  Ophalen oogst uit de workshops en reflectie met panel en zaal op de vraag: Hoe versterken we  grensoverschrijdende contacten tussen bewoners? En welke rol spelen overheden daarbij?

MIDDAGDEEL: SYMPOSIUM PLUS FIELD TRIP ERP

12.30  Lunch (met gasten ERP)

13.45  Opening middagprogramma door wethouder Roland van Kessel (Peel en Maas)

14.00  Zelfsturing in Kessel: hoe bouw je samen een Kasteel? Spreker: Marcel van Bergen

14.15  The Dutch Way (zelfsturing 3.0 Peel en Maas) Inleiding op de stelling: De leefgemeenschap van bewoners (het collectieve) heeft eigen ruimte nodig om zich als heelheid te ontwikkelen. Dat vraagt om een communicatieve overheid (het publieke), die zich bewust is van haar bescheiden rol. Spreker: Piet Geurts

14.30  In subgroepen in gesprek over stellingen, zoals: Wordt gedeeld dat het collectieve (de gemeenschap of commons) onderscheiden moet worden van het publieke? Ligt dit verschillend in de onderscheiden landen? Wat kunnen we van elkaar leren over het eigen perspectief van de gemeenschappen? Bespreken van  concept-tekst Venhorst Declaration

16.10  Terugkoppeling uit de subgroepen Vaststellen concept-tekst Venhorst Declaration (Creating future proof communities)

16.30  Afronding symposium met borrel

17.00  Vertrek delegatie ERP naar Venhors

Zowel tijdens de ochtend als de middag staan interactie en dialoog centraal. Er is dan ook alle tijd om kennis te maken met en in gesprek te gaan met andere deelnemers.
 

LVKK en CoE Krachtige Kernen

De organisatie is in handen van de commissie internationaal LVKK
en het Centre of Expertise Krachtige Kernen. De Landelijke Vereniging
van Kleine Kernen heeft als doel initiatieven van bewoners te ondersteunen
ter behoud of verbetering van de leefbaarheid en vitaliteit van kleine kernen
in Nederland. De internationale commissie ondersteunt de LVKK door
verbindingen te maken en contacten te leggen over de grens. Het HAN Centre
of Expertise Krachtige Kernen werkt samen met burgers en professionals aan 
het toekomstbestendig wonen in kleine kernen.

 

 

 

 

 

 

 


Aanmelden

Wilt u geïnspireerd worden door grensoverschrijdende initiatieven en meer weten over de kracht van zelfsturing? Zet 19 oktober alvast in uw agenda en meldt u hier direct aan!

Deelname is gratis.

Locatie

Kasteel Keverberg
Kasteelhof 4
5995 BX Kessel


Uitnodiging De Bestuurstafel
06/10/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gezocht: Poelen in de Gemeente Rheden
04/10/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Meedenken over Inwonersparticipatie
04/10/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Netwerkborrel Vrijwilligers en Hun Organisaties
04/10/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Soerens Archief: Vraagbaak over het dorp
21/04/2017

Ontstaan uit de privéverzamelingen van Henk Nijborg en Aris Blankenspoor heeft het Soerens Archief de laatste jaren de rijke historie van Laag-Soeren gedocumenteerd. De geschiedenis van het dorp komt dan ook tot leven als je met de mensen van het archief praat. Veel is gedigitaliseerd zodat het ook gemakkelijk kan worden opgeslagen en als zodanig bruikbaar is voor vele doeleinden. Er wordt echter nog steeds interessant materiaal aangeboden. Zo’n 6 mannen en vrouwen zijn vrijwel elke dinsdagavond in ’t Sprengenhus bezig met het aanvullen en bijwerken van het archief. Met name met het digitaliseren van archieven van Soerenaren en verenigingen ligt nog steeds een flinke berg werk te wachten. Mensen die dan ook belangstelling hebben voor de geschiedenis van Laag-Soeren of iets hebben of willen doen met het digitaliseren zijn altijd welkom met een helpend handje. Daarnaast bent U tijdens de openingstijden natuurlijk welkom om een vraag beantwoord te krijgen of een en ander in te kijken, te controleren of Uw kennis van de Soerense historie uit te breiden. De medewerkers heten U van harte welkom. Tijdens de schoolvakanties genieten ook zij van een welverdiende vrije dinsdagavond.


Paasvuur Laag-Soeren brandt als een fakkel
21/04/2017

Op Paaszaterdagavond om 20.00 uur ging de vlam in de fraai opgebouwde berg snoeihout aan de Badhuislaan in Laag-Soeren. Nog voordat de gasbranders en bladblazers werden teruggetrokken om het vuur zelf zijn weg te laten vinden, hadden de vlammen de top reeds bereikt. Er was veel publiek afgekomen op deze jaarlijkse happening. Niet alleen de inwoners van Laag-Soeren met hun vele gelegenheidsgasten, ook oud- Soerenaren en mensen uit de wijde omtrek weten de weg naar het vuur te vinden. Het festijn groeit dan ook gemakkelijk uit tot een reünie of weerzien met oude bekenden. Nauwelijks was het vuur ontstoken of het al spelend aankomen van Sempre Crescendo bijgelicht door hun karakteristieke en nostalgische gaslampen trok de aandacht. Hun afmars in het donker zogen deze lampen voor een feeëriek schouwspel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bestuurlijke verandering bij Soerens Belang
20/04/2017

Tijdens de jaarvergadering van Soerens Belang is Bernard van Eijbergen unaniem benoemd tot penningmeester van de vereniging. Tegelijk werd Mart van Tol benoemd voor de al enkele jaren vacante functie van voorzitter. Beide al zittende bestuursleden werden in functie benoemd voor de voor hen resterende periode van 2 jaar. Tijdens de vergadering nam Ilona Ozinga afscheid als secretaris van Soerens Belang. Voor al haar inspanningen en de goede en prettige samenwerking werd zij uitgebreid bedankt door de nieuwe voorzitter, die haar naast een bloemetje ook een ‘smakelijke’ cadeaubon overhandigde. Helaas is er nog geen nieuwe secretaris gevonden of opgestaan, zodat de functie op dit moment vacant is. Kandidaten kunnen zich dus alsnog aanmelden. Bij de opening van de vergadering werd op gepaste wijze stilgestaan bij het overlijden van Hans Buter en Thea v.d. Brink in het afgelopen jaar. Markante persoonlijkheden in de ontwikkeling van Laag-Soeren en de Soerense gemeenschap. 


SPELREGELS WHATSAPPGROEP VEILIG SOEREN
30/03/2017

Het is nog even wennen als zich plotseling een verdachte situatie in Laag-Soeren, daarom
hieronder de spelregels om zo veilig en efficiënt mogelijk gebruik te maken van de
WhatsAppgroep Veilig Soeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VACATURE SECRETARIS VERENIGING SOERENS BELANG
24/03/2017

Laag-Soeren is een prachtig dorp waar het heerlijk wonen is. Met een bloeiend verenigingsleven, een winkel en doktersspreekuren. Dit vergroot de leefbaarheid in het dorp, maar is niet zomaar tot stand gekomen of vanzelfsprekend. Daar wordt hard aan gewerkt door veel vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Een van die organisaties is de vereniging Soerens Belang die zich ten doel stelt de belangen van het dorp en haar inwoners te behartigen. Dit doel wil de vereniging bereiken door een juridisch kader en een platform te bieden voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp. Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden, namelijk de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 

WOONT U AL LANG IN LAAG-SOEREN OF SINDS KORT, VOELT U ZICH BETROKKEN BIJ HET DORP EN HAAR INWONERS EN WILT U EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN DE INSTANDHOUDING VAN DE LEEFBAARHEID VAN ONS DORP, AARZAL DAN NIET. BEL EVEN, WE ZULLEN AL UW VRAGEN BEANTWOORDEN.

VERENIGING SOERENS BELANG – e-mail: info@soerensbelang.nl Secretariaat: R. van Gelrelaan 4 – telefoon 0313 61 97 78  of  06 13 80 18 53

 


HANDIGE WEETJES VAN DE WIJKAGENT
22/11/2016

 • Voor persoonlijk advies over inbraakpreventie kunt u mailen naar: stopinbraak@rheden.nl
  De gemeente Rheden zal dan zorgen dat er een preventie adviseur bij u thuis komt.
 • In Laag-Soeren zijn er What’s app groepen.
  Hoe meer aanmeldingen, hoe meer oplettende appers voor een veiligere buurt.
  U kunt zich opegeven via veiligsoeren@gmail.com
   
 • Bureau Dieren:
  Adres: Hogestraat 11, 6953 AN Dieren
  Openingstijden: maandag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
   
 • Wijkagenten voor Dieren, Spankeren en Laag-Soeren:
  Richard Ticheloven, Herwin van der Sanden, Loes Ruitenbeek
   
 • 112:  voor dringende zaken
 • 0900 - 8844:  voor zaken die kunnen wachten, terugbelverzoeken, afspraak maken voor aangifte e.d. 
 • 0800 - 7000:  voor anonieme meldingen over gepleegde misdrijven
   

De politie is mede afhankelijk van uw input. Als er wat in uw wijk speelt, geef dit dan aan de politie door.
We proberen dan samen met u naar een oplossing te zoeken.


Met vriendelijke groet,

Loes Ruitenbeek


MAAK BUURTDROMEN WAAR !
03/05/2016

Heb je een leuk, mooi of vernieuwend idee voor jouw buurt, jouw organisatie of zelfs jouw dorp in de gemeente RHEDEN? Levert het idee een positieve bijdrage aan de wijkbewoners of dorpsgenoten? Maar is er niet voldoende geld? Dien  jouw Buurtdroom dan in!

Crowdfundingplatform Geeferom en Radar Uitvoering Oost gaan samen met jou proberen de buurtdromen waar te maken. Via het gemeentelijk Innovatiefonds is er een bijdrage beschikbaar gesteld waarbij inwoners via het principe van crowdfunding hun ideeën kunnen proberen te financieren.

Hoe werkt het?

Heb je een idee dat je buurt mooier, beter en leefbaarder maakt dan maak je kans op een gemeentelijke bijdrage als je via Geeferom 50% van het benodigde bedrag bij elkaar inzamelt. Als dit lukt dan wordt de andere 50% door de gemeente aangevuld. Geeferom begeleidt initiatiefnemers in nauwe samenwerking met Radar.

Buurtdromen tot een maximum van 5.000 euro komen in aanmerking om begeleid te worden door Geeferom. De buurtdroomideeën kun je indienen via info@geeferom.nl of via MvBraam@radaruitvoering.nl.

VOORBEELD

‘Buurvrouw, ga je mee een hapje eten?’

In je wijk verkeren veel ouderen in een sociaal isolement. Er is bereidheid bij wijkbewoners om deze ouderen te helpen door een maandelijks georganiseerde ‘Eettafel’ te organiseren, waar voor de ouderen gekookt wordt.

Door deze "etentjes" ontstaat er meer contact tussen ouderen en andere wijkbewoners. Aan de Eettafel kom je meer over elkaar te weten en over de wijk. Kan je om hulp vragen of hulp geven. Ontstaan er misschien nieuwe activiteiten waarbij ouderen betrokken worden.

Voor het organiseren van de Eettafel heb je bijvoorbeeld een bedrag van € 600,- nodig. Crowdfund je via www.geeferom.nl € 300,- bij elkaar, dan legt de gemeente de andere € 300,- bij en kan de Eettafel van start.

Om de kosten beperkt te houden kun je als wijk misschien contact leggen met een school in de buurt en de leerlingen vragen de maaltijden te verzorgen. Op deze manier hebben de leerlingen een [maatschappelijke] ervaringsplek en worden ouderen voorzien van een ontmoetingsactiviteit en maaltijd.

Zo kan een ontmoetingsplek ontstaan voor het onderhouden van contacten of het leggen van nieuw contacten. En blijven ook geïsoleerde ouderen op de hoogte van wat er speelt in de wijk en in de gemeente.

Op www.geeferom.nl kun je meerdere initiatieven bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie?

Iedereen die een mooie buurtdroom heeft en er van overtuigd is dat veel buurtbewoners hier plezier aan kunnen beleven, komt in principe in aanmerking om de buurtdroom met Geeferom en Radar waar te maken. Geeferom en Radar geven indieners van buurtdromen advies over de (on)mogelijkheden van crowdfunding en de richtlijnen om deel te kunnen nemen aan dit project. Er kunnen maximaal zes projecten gehonoreerd worden.

De ‘buurtdromers’ krijgen ter ondersteuning een workshop aangeboden die hen helpt hun droom te verwezenlijken.

Als voldoende mensen allemaal een (klein) bedrag inleggen, maak je samen de mooiste buurtdromen mogelijk. De gemeente werkt samen met Geeferom en Radar, waarbij inwoners via het principe van crowdfunding hun ideeën kunnen proberen te financieren.

Het idee kan van alles zijn. Een innovatief product, een maatschappelijk initiatief of een cultureel evenement. Het gaat om iets extra’s voor de buurt of stad waarvoor niet voldoende geld beschikbaar is. Om te zorgen dat het niet alleen bij een idee blijft, kan je via het platform www.geeferom.nl  geld inzamelen, je idee bekendmaken en je netwerk inzetten.

 

Ideeën indienen

Je kunt je buurtdroom indienen via info@geeferom.nl. Daarna volgt zo spoedig mogelijk een intakegesprek en toetsen wij samen met de indiener van de buurtdroom of het idee geschikt is en niet in strijd met de wet of openbare orde. Hierna zetten wij samen de campagne op om geld in te zamelen. Als de initiatiefnemer het beoogde bedrag haalt, wordt het idee uitgevoerd.

Voor meer informatie kun u informatie opvragen of ideeën indienen via info@geeferom.nl
MvBraam@radaruitvoering.nl en/of ikbuurtmee@rheden.nlArchief