Gefeliciteerd Mini!
24/11/2016

                  MINI JANSSEN GEKOZEN TOT SOERENSE VRIJWILLIGER 2016!

De leden van onze vereniging hebben maandagavond na een spannende verkiezingsstrijd Mini Janssen uitgeroepen tot SOERENSE VRIJWILLIGER 2016.

Mini is natuurlijk geen onbekende in Laag-Soeren: zij maakt zich al 26 jaar in allerlei gedaantes verdienstelijk voor ons dorp en voor individuele Soerenaren: jarenlang als uitbaatster van ons Dorpshuis, de voorloper van ’t Sprengenhus. En nu als voorzitter van de gymnastiekvereniging, als mede-organisator en creatieve “kashouder” van de Soos en als zeer actieve vrijwilligster van ’t Winkeltje, waar zij o.a. voor de bevoorrading zorgt. Bij al deze activiteiten heeft zij oog en oor voor een ieder in Laag-Soeren en springt ze zo nodig praktisch en met adviezen bij. 

Mini, gefeliciteerd met deze prijs!

Namens Soerens Belang,

Ilona Ozinga, Bernard van Eijbergen, Mart van Tol

 


HANDIGE WEETJES VAN DE WIJKAGENT
22/11/2016

 • Voor persoonlijk advies over inbraakpreventie kunt u mailen naar: stopinbraak@rheden.nl
  De gemeente Rheden zal dan zorgen dat er een preventie adviseur bij u thuis komt.
 • In Laag-Soeren zijn er What’s app groepen.
  Hoe meer aanmeldingen, hoe meer oplettende appers voor een veiligere buurt.
  U kunt zich opegeven via veiligsoeren@gmail.com
   
 • Bureau Dieren:
  Adres: Hogestraat 11, 6953 AN Dieren
  Openingstijden: maandag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
   
 • Wijkagenten voor Dieren, Spankeren en Laag-Soeren:
  Richard Ticheloven, Herwin van der Sanden, Loes Ruitenbeek
   
 • 112:  voor dringende zaken
 • 0900 - 8844:  voor zaken die kunnen wachten, terugbelverzoeken, afspraak maken voor aangifte e.d. 
 • 0800 - 7000:  voor anonieme meldingen over gepleegde misdrijven
   

De politie is mede afhankelijk van uw input. Als er wat in uw wijk speelt, geef dit dan aan de politie door.
We proberen dan samen met u naar een oplossing te zoeken.


Met vriendelijke groet,

Loes Ruitenbeek


Masterplan recreatie en toerisme Veluwezoom
22/11/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BEWEEGCOACH GEEFT GRATIS ADVIES VANAF 1 OKTOBER
14/11/2016

Bijna iedereen weet het, regelmatig bewegen en gezond eten is belangrijk om je fit te voelen en ziektes tegen te gaan! Inactiviteit is een risicofactor voor diverse chronische ziekten. De gemeente Rheden en zorgprofessionals in Dieren bundelen hun krachten om mensen nog meer te ondersteunen bij het verkrijgen en behouden van een gezonde en actieve leefstijl. Ja zeggen is ook ja doen!
 
Per 1 oktober start de pilot Beweegcoach gemeente Rheden. Er gaan twee Beweegcoaches spreekuur houden in Dieren. Zij zullen op maandag bij Fysioplein 9 en op dinsdag bij Fysiotherapie Het Centrum aanwezig zijn. Na een behandeling bij een therapeut of consult bij de huisarts of praktijkondersteuners kunt u geadviseerd worden om contact op te nemen met de beweegcoach. Dit om in beweging te komen en/of om ervoor te zorgen dat herwonnen belastbaarheid ook in de toekomst kan worden behouden. De beweegcoach is op de hoogte van de diverse mogelijkheden op sportgebied en zal samen met u op zoek gaan naar de voor uw omstandigheden optimale beweegactiviteit. Wat kunt u verder nog verwachten van de beweegcoach?: De beweegcoach is de stok achter de deur, helpt bij het zoeken naar beweegmaatjes en gaat indien gewenst de eerste keer mee naar de gekozen beweegactiviteit.
 
Ook kunt u zelf besluiten om een afspraak te maken met de beweegcoach. Neem contact op met de beweegcoach voor een gratis persoonlijk begeleidingstraject: 06-24167136 - h.vanvalburg@rheden.nl.
 

Samenwerkingspartners van de Beweegcoach zijn naast bovengenoemde praktijken: Yorbody fysiotherapie, De Juiste Lijn, Voeding en Zo, praktijk voor Ergotherapie Dieren e.o., sociaal wijkteam Dieren, krachtcoach Dieren Radar en Huisartsengroep Hagenau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De Plusbus Rheden Rozendaal Groeit
01/11/2016

                                                          Wij zoeken daarom vrijwilligers
                                                                     voor de functie van:

                                                                            CHAUFFEUR

De Plusbus vervoert tegen betaling inwoners ouder dan 55 of die een handicap hebben naar doelen
in de genoemde en aangrenzende gemeenten.

Benodigd: Rijbewijs B en een hulpvaardige instelling
Meer weten: www.plusbusrhedenrozendaal.nl

Inlichtingen via het Meldpunt voor Vrijwilliggers Thuishulp en Mantelzorg MvT. 026-3707070
of Tom Couwenhoven 026-3646048
of laat je naam en telefoonnummer achter op:
chauffeurs@plusbusrhedenrozendaal.nl


SOCIAAL CAFÉ
01/11/2016

Jaarlijks wordt er een Sociaal Café georganiseerd, in het gemeentehuis in De Steeg. Dit jaar was er voor het zalencentrum in Dieren gekozen, en had het als thema: 24uurs bekommering in de mantelzorg en respijtzorg, en er was voor het eerst een markt bij.

Als u ideeën heeft over een thema voor het volgend Sociaal Café horen we het graag.

We zien u graag een volgende keer terug!

Met vriendelijke groet,

 

Ruth Keteldijk | Inwonerszaken | Team Sociaal | Project medewerker WMO

Hoofdstraat 3, 6994 AB De Steeg | Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg
T (026) 49 76 911
E r.keteldijk@rheden.nl | I www.rheden.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend

 


Aanbod training en workshops voor vrijwilligers
01/11/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ontwerpbestemmingsplan Laag-Soeren 2016
20/10/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MAAK BUURTDROMEN WAAR !
03/05/2016

Heb je een leuk, mooi of vernieuwend idee voor jouw buurt, jouw organisatie of zelfs jouw dorp in de gemeente RHEDEN? Levert het idee een positieve bijdrage aan de wijkbewoners of dorpsgenoten? Maar is er niet voldoende geld? Dien  jouw Buurtdroom dan in!

Crowdfundingplatform Geeferom en Radar Uitvoering Oost gaan samen met jou proberen de buurtdromen waar te maken. Via het gemeentelijk Innovatiefonds is er een bijdrage beschikbaar gesteld waarbij inwoners via het principe van crowdfunding hun ideeën kunnen proberen te financieren.

Hoe werkt het?

Heb je een idee dat je buurt mooier, beter en leefbaarder maakt dan maak je kans op een gemeentelijke bijdrage als je via Geeferom 50% van het benodigde bedrag bij elkaar inzamelt. Als dit lukt dan wordt de andere 50% door de gemeente aangevuld. Geeferom begeleidt initiatiefnemers in nauwe samenwerking met Radar.

Buurtdromen tot een maximum van 5.000 euro komen in aanmerking om begeleid te worden door Geeferom. De buurtdroomideeën kun je indienen via info@geeferom.nl of via MvBraam@radaruitvoering.nl.

VOORBEELD

‘Buurvrouw, ga je mee een hapje eten?’

In je wijk verkeren veel ouderen in een sociaal isolement. Er is bereidheid bij wijkbewoners om deze ouderen te helpen door een maandelijks georganiseerde ‘Eettafel’ te organiseren, waar voor de ouderen gekookt wordt.

Door deze "etentjes" ontstaat er meer contact tussen ouderen en andere wijkbewoners. Aan de Eettafel kom je meer over elkaar te weten en over de wijk. Kan je om hulp vragen of hulp geven. Ontstaan er misschien nieuwe activiteiten waarbij ouderen betrokken worden.

Voor het organiseren van de Eettafel heb je bijvoorbeeld een bedrag van € 600,- nodig. Crowdfund je via www.geeferom.nl € 300,- bij elkaar, dan legt de gemeente de andere € 300,- bij en kan de Eettafel van start.

Om de kosten beperkt te houden kun je als wijk misschien contact leggen met een school in de buurt en de leerlingen vragen de maaltijden te verzorgen. Op deze manier hebben de leerlingen een [maatschappelijke] ervaringsplek en worden ouderen voorzien van een ontmoetingsactiviteit en maaltijd.

Zo kan een ontmoetingsplek ontstaan voor het onderhouden van contacten of het leggen van nieuw contacten. En blijven ook geïsoleerde ouderen op de hoogte van wat er speelt in de wijk en in de gemeente.

Op www.geeferom.nl kun je meerdere initiatieven bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie?

Iedereen die een mooie buurtdroom heeft en er van overtuigd is dat veel buurtbewoners hier plezier aan kunnen beleven, komt in principe in aanmerking om de buurtdroom met Geeferom en Radar waar te maken. Geeferom en Radar geven indieners van buurtdromen advies over de (on)mogelijkheden van crowdfunding en de richtlijnen om deel te kunnen nemen aan dit project. Er kunnen maximaal zes projecten gehonoreerd worden.

De ‘buurtdromers’ krijgen ter ondersteuning een workshop aangeboden die hen helpt hun droom te verwezenlijken.

Als voldoende mensen allemaal een (klein) bedrag inleggen, maak je samen de mooiste buurtdromen mogelijk. De gemeente werkt samen met Geeferom en Radar, waarbij inwoners via het principe van crowdfunding hun ideeën kunnen proberen te financieren.

Het idee kan van alles zijn. Een innovatief product, een maatschappelijk initiatief of een cultureel evenement. Het gaat om iets extra’s voor de buurt of stad waarvoor niet voldoende geld beschikbaar is. Om te zorgen dat het niet alleen bij een idee blijft, kan je via het platform www.geeferom.nl  geld inzamelen, je idee bekendmaken en je netwerk inzetten.

 

Ideeën indienen

Je kunt je buurtdroom indienen via info@geeferom.nl. Daarna volgt zo spoedig mogelijk een intakegesprek en toetsen wij samen met de indiener van de buurtdroom of het idee geschikt is en niet in strijd met de wet of openbare orde. Hierna zetten wij samen de campagne op om geld in te zamelen. Als de initiatiefnemer het beoogde bedrag haalt, wordt het idee uitgevoerd.

Voor meer informatie kun u informatie opvragen of ideeën indienen via info@geeferom.nl
MvBraam@radaruitvoering.nl en/of ikbuurtmee@rheden.nlArchief